Informatie over afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting

Heeft u een aanslag afvalstoffenheffing of waterschapsbelasting ontvangen? Inwoners met een laag inkomen kunnen een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.

Afvalstoffenheffing

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u een deel van de belasting niet hoeft te betalen. Daarvoor moet u een aanvraag doen. Als u de aanslag niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen. Ook daarvoor moet u een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Gemeente belastingen Amstelland.

Waterschapsbelasting 

De waterschapsbelasting stijgt komend jaar flink. Gemiddeld is de stijging 35%. De stijging komt doordat de belastingen afgelopen jaren laag zijn gehouden en doordat de kosten voor het waterschap zijn gestegen. 

Inwoners van Diemen krijgen een rekening voor de waterschapsbelasting van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het kan zijn dat inwoners in 2024 meerdere rekeningen van het waterschap krijgen. Het waterschap loopt achter met het innen van belasting door problemen met het betalingssysteem. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen heeft een hierover een brief ontvangen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Als u al kwijtschelding krijgt voor de afvalstoffenheffing, krijgt u ook kwijtschelding voor de waterschapsbelasting. U hoeft maar één aanvraag te doen.

Kijk voor meer informatie, het treffen van een betalingsregeling of een aanvraag voor kwijtschelding waterschapsbetaling op de website van Waternet

Heeft u geldzorgen? Kijk dan ook eens op Geldzorgen? U staat er niet alleen voor!