Informatie over waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen voor de waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing.

Waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting stijgt komend jaar flink. Gemiddeld is de stijging 35%. De stijging komt doordat de belastingen afgelopen jaren laag zijn gehouden en doordat de kosten voor het waterschap zijn gestegen. 

Inwoners van Diemen krijgen een rekening voor de waterschapsbelasting van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het kan zijn dat inwoners in 2024 meerdere rekeningen van het waterschap krijgen. Het waterschap loopt achter met het innen van belasting door problemen met het betalingssysteem. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen heeft een hierover een brief ontvangen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Kwijtschelding of een betalingsregeling
Heeft u een laag inkomen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u een deel van de belasting niet hoeft te betalen. Daarvoor moet u een aanvraag doen. Als u de aanslag niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen. Ook daarvoor moet u een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap.

Afvalstoffenheffing 

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Voor de afvalstoffenheffing kunt u dan vragen om kwijtschelding, dan hoeft u deze belasting niet te betalen. Daarvoor moet u een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Gemeentebelastingen Amstelland
 

Heeft u geldzorgen? Kijk dan ook eens op Geldzorgen? U staat er niet alleen voor!