Nieuwe betaalbare huurwoningen Holland Park

Wethouder Prins verwelkomde de nieuwe huurders van 65 woningen in het project Park Valley in Holland Park. Het gaat om zogeheten middeldure huurwoningen.

De woningen aan de Cees Sipkeslaan zijn de eerste woningen in de wijk Holland Park in het middenhuursegment. ‘Holland Park ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige wijk met alle voorzieningen, met een mooie nieuwe school, met een fijn park en met diverse horecabedrijven. Dit is ook weer een mooie stap, die veel woningzoekenden helpt en die ook zorgt voor doorstroming op de Diemense woningmarkt.’

'We maken ons sterk voor meer woningen in Diemen'

Wethouder Prins wees op het belang van de nieuwe woningen: ‘We maken ons sterk voor meer woningen in Diemen en dan vooral betaalbare woningen. Maar dat is geen gemakkelijke opgave in deze regio. We zijn sterk afhankelijk van marktpartijen en daarom is het zo fijn dat BPD Woningfonds deze woningen heeft laten realiseren. Mooi nieuws is ook dat de 41 koopwoningen in dit project ook allemaal verkocht zijn.’ Vooruitlopend op concrete afspraken over toewijzing van nieuwe woningen heeft de gemeente met BPD Woningfonds al kunnen afspreken dat een groot deel van de huurwoningen is toegewezen met lokale voorrang, dus aan woningzoekenden uit Diemen. Bovendien is een deel bestemd voor mensen in cruciale beroepen, zoals de zorg, het onderwijs en de nood- en hulpdiensten. 

Wethouder Prins verwacht dat de positieve ontwikkelingen in Holland Park zich voortzetten. De gemeente ontving recentelijk een flinke rijkssubsidie om de start van de volgende fase van Holland Park te stimuleren. De wethouder verwacht dat de bouw van bijna 250 woningen in de wijk in de loop van dit jaar kan starten, voornamelijk sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. Daar is grote behoefte aan in Diemen.