Vervolgmanifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend

In december 2017 heeft de gemeente Diemen samen met 150 andere overheden het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente een actieplan en inkoopbeleid opgesteld. Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) per brief gevraagd of de gemeente Diemen het Vervolgmanifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wil medeondertekenen. Via ondertekening en ontwikkeling van MVOI beleid dat aansluit op actuele landelijke overheidsstandaarden, wordt invulling gegeven aan de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie bij de realisatie van duurzame doelen. De duurzaamheidsdoelen van Diemen zijn opgenomen in gemeentelijke Duurzaamheidsagenda 2020-2025.

Na ondertekening van het Vervolgmanifest dient de gemeente binnen 12 maanden een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) op te stellen. Deze moet openbaar worden gemaakt en jaarlijks worden geactualiseerd. De voortgang van het plan moet gemonitord worden en voorbeelden moeten worden gedeeld. 

Het Vervolgmanifest let op het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Hiermee helpt de gemeente bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals ontwikkeling van duurzame producten en diensten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De duurzaamheidsthema’s uit het Vervolgmanifest zijn: klimaat, milieu en biodiversiteit, circulair (en biobased), arbeidsparticipatie (social return), diversiteit en inclusie en ketenverantwoordelijkheid. Deze thema’s sluiten goed aan bij de doelen uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2020 – 2025.