Ontwikkeling Holland Park Zuid van start

‘De woningnood in Diemen is hoog. Daarom zijn we blij dat de ontwikkeling van Holland Park Zuid nu van start gaat,’ zegt wethouder Hans Prins. Hogeschool InHolland verhuist deze zomer naar een nieuw gebouw in Amsterdam. Daarmee komt hun plek in Holland Park vrij voor een nieuwe duurzame woonomgeving met 442 woningen: Steigerblok.

De gemeente Diemen en gebiedsontwikkelaar AM tekenden eind 2023 de overeenkomst die de bouw mogelijk maakt. AM start met Steigerblok de ontwikkeling van Holland Park Zuid nu officieel op.

Holland Park

In Holland Park Zuid komen vier woonblokken met in totaal circa 1.500 woningen in allerlei soorten en maten. Steigerblok wordt als eerste ontwikkeld. In het nieuwbouwproject komen 442 woningen, allerlei voorzieningen voor de hele wijk en fijne buitenruimtes. 50% van de woningen is sociale of middeldure huur. Een flink deel van de woningen in Steigerblok wordt specifiek ontwikkeld voor senioren. Deze appartementen voldoen aan de zogenoemde ‘Woonkeur’: richtlijnen voor nieuwbouw die ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. 

Wethouder Hans Prins: ‘Diemen heeft een enorme behoefte aan woningen, zeker in het betaalbare segment. De ontwikkeling van Steigerblok voegt honderden fijne en passende woningen toe aan ons dorp in een groene en duurzame omgeving. Ik ben extra trots dat we hier woonruimte kunnen bieden aan senioren, die past bij hun behoeftes. Daarbij willen we een deel van de woningen met voorrang aanbieden aan Diemenaren. Zo maken we Diemen weer een beetje mooier.’

Groene wijk

Holland Park Zuid wordt ontwikkeld als ‘natuurbuurt’. De buitenruimte rondom de gebouwen wordt één doorlopende groene tuin van circa 10.000 m². In deze tuin is volop ruimte om te sporten, spelen of relaxen. Langs de singel komt een grote openbare steiger om te genieten van het water. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met dieren, zoals vogels, egels en insecten. De tuin sluit aan op de aanwezige ecologische groenstructuur langs de Daalwijkdreef en beschermt tegen klimaatextremen zoals hittestress en wateroverlast. Honderden nieuwe bomen en struiken maken de natuurbuurt zo groen mogelijk.

Voorbereidingen 

Op dit moment wordt de ontwikkeling voorbereid. In de loop van juni zal de huidige eigenaar InHolland ter voorbereiding een kapvergunning en een sloopvergunning aanvragen, waarna de sloop van het oude schoolgebouw kan beginnen. De bomen die moeten wijken voor de sloop-nieuwbouw worden waar mogelijk herplant op een andere plek. Dat lukt niet met alle bomen. In totaal komen er in de nieuwe natuurbuurt veel meer nieuwe bomen dan er gekapt moeten worden, naast allerlei ander nieuw groen. De eerste sloopwerkzaamheden beginnen in de herfst van 2024. De start bouw van de eerste woningen staat gepland voor 2025 en de eerste bewoners kunnen in 2027 hun intrek nemen.