Doet u mee met het online Waarderingsonderzoek van Groengebied Amstelland?

Recreatieschap Groengebied Amstelland voert een Waarderingsonderzoek uit onder bezoekers en betrokkenen van het schap. In het recreatieschap is ook gemeente Diemen vertegenwoordigd. Wij stellen uw mening over en verwachtingen over de recreatiegebieden zoals het Diemerbos op prijs. 

Omdat het type gebruik van en de behoefte aan buitenrecreatie groeit vindt het Recreatieschap Groengebied Amstelland het belangrijk te weten waar bezoekers waarde aan hechten en wanneer zij recreatiegebieden bezoeken. Daarom starten zij een onderzoek naar de waardering en gebruik van de gebieden via een digitale enquête. 

Wensen en meningen

In de enquête kunt u aangeven hoe u denkt over recreatiegebieden van Groengebied Amstelland en meedenken over de toekomst van het recreatieschap. De enquête richt zich op bezoekers, die Groengebied Amstelland in de afgelopen 12 maanden hebben bezocht. U heeft de mogelijkheid om over maximaal 2 recreatiegebieden uw mening te geven. 

De enquête wordt ook aangeboden in het Engels voor anderstalige bezoekers. Bij de introductie van het onderzoek is een keuzeknop om te switchen naar de Engelse versie. 

Invullen digitale enquête

We nodigen iedereen uit, ook degenen die eerder aan de Swipocratie hebben meegedaan, om de enquête in te vullen. De enquête vindt u via deze link. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Resultaten

De resultaten van het Waarderingsonderzoek geven belangrijke inzichten voor de toekomstige ontwikkeling van de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland. 

Kent u meer mensen die de enquête zouden willen invullen? Voel u vrij om deze informatie met hen te delen. Hoe meer mensen meedoen, hoe representatiever de uitkomsten.