Horecabedrijf beginnen

Om een horecabedrijf te beginnen moet u een exploitatievergunning aanvragen en een Bibob vragenlijst invullen. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. 

Hoe vraagt u een vergunning voor een horecabedrijf aan?

Uw exploitatievergunning kunt u aanvragen via onderstaande button (DigiD of E herkenning).

Voordat u het formulier gaat invullen adviseren wij u de volgende verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen.

Verplichte bijlagen:

 • Leesbare kleuren kopie van geldige identiteitsbewijzen van de aanvrager en leidinggevende(n)
 • Een bewijs dat u het pand mag gebruiken (leesbare kopie van een ondertekend en gedateerd huur- of koopovereenkomst)
 • Plattegrond van de inrichting 1:100 met maatvoering (1 cm op de tekening is 1 meter in werkelijkheid) en functieaanduiding
 • Ingevulde en ondertekend Bibob vragenlijst met de gevraagde bijlagen 

Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen of vernieuwen 

Wat kost het?

De kosten vindt u hier.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Welke regels zijn er?

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is vijf jaar geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Extra informatie

Wetten

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.
     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl