Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag twaalf keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. 

U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan in de inrichting.

De gemeente heeft openings- en sluitingstijden vastgelegd voor horecagelegenheden. Wilt u een keer langer openblijven met een festiviteit,  vraag dan een ontheffing aan.

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal zes keer per jaar

Voor een melding incidentele festiviteit betaalt u geen leges. De leges voor een besluit om langer open te blijven vindt u in de legesverordening.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar info@diemen.nl

Festiviteit horeca organiseren 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.