Informatie ondernemer coronacrisis

Informatie ondernemers coronacrisis

Het Coronavirus (Covid-19) heeft enorme gevolgen. Het kabinet neemt vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19). Maatregelen in het belang van de volksgezondheid, maar ook maatregelen die u als ondernemer economisch raken. 
Om de ondernemers te steunen zijn er op verschillende niveaus en bij verschillende instanties steunmaatregel aangekondigd.
Wij informeren u graag over deze steunmaatregelen.

Lokale steunmaatregelen

De gemeente Diemen neemt in aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk ook eigen steunmaatregelen, te weten:

o Het zo snel mogelijk afhandelen van inkomende facturen;
o Het ambtshalve intrekken van legeskosten voor evenement vergunningen die niet kunnen doorgaan vanwege de corona maatregelen (hierdoor vervalt de betalingsverplichting);
o Niet heffen van marktgelden gedurende de maatregelen tegen het coronavirus (1 juni);
o De invorderingsmaatregelen (versturen aanmaningen) verzetten van mei 2020 naar september 2020. 
o Daarnaast zal de gemeente zich coulant en ruimhartig opstellen bij het invullen van betalingsregelingen.

Lokale belastingmaatregelen

Vóór 1 juni 2020 zullen geen nieuwe belastingaanslagen over het jaar 2020 opgelegd worden voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en Bbz (besluit bijstandverlening zelfstandigen)

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente kan met de nieuwe regeling uw inkomen tijdelijk aanvullen. 

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. U doet een aanvraag bij het UWV.

Uitstel van betaling van belastingen zonder boeten en met lage rente (0,01%)

Wilt u uitstel van betaling bij de Belastingdienst? Dien dan een gemotiveerd verzoek in voor reeds opgelegde belastingaanslagen. Uiterlijk binnen vier weken na verzoek om uitstel moet uw verzoek zijn aangevuld met een verklaring van een deskundige. www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Gift van € 4.000 voor ondernemers die direct getroffen zijn

Hiervoor geldt de eis dat er een fysieke ruimte buiten huis is en geldt waarschijnlijk enkel voor ondernemingen die hun activiteiten moeten staken, hun inkomen zien teruglopen, terwijl de vaste lasten doorlopen. Nadere regelgeving volgt. https://www.rvo.nl/coronavirus

Verruiming garantiefonds ondernemersfinanciering

Banken krijgen meer zekerheid vanuit de staat bij het verstrekken van leningen aan ondernemers. Deze kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen bank.

Zie ook: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Uitstel van aflossing en lagere rente bij Qredits

Financieringen die via Qredits lopen krijgen automatisch 6 maanden uitstel van aflossing en de rente gaat naar 2%. qredits.nl/
Het Rijk heeft hiernaast nog andere steunmaatregelen aangekondigd en werkt aan de uitwerking hiervan. Ook als gemeente zoeken we naar nog meer mogelijkheden om u te steunen. Zodra er meer duidelijkheid is over alle maatregelen zullen we u hierover opnieuw informeren.

Waar kunt u nog meer terecht?

Alle ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij:

• Bedrijvenloket Gemeente Diemen
Heeft u specifieke vragen aan de gemeente neem dan contact op met het bedrijvenloket via ez@diemen.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht.

• Steunhorecadiemen.nl

We hebben ons best gedaan om alle horecaondernemingen in Diemen te bereiken en een plaats aan de bieden op de website. Het kan zijn dat we geen contact hebben gehad met uw horecaonderneming. Wilt u uw horecaonderneming ook op de website www.steunhorecadiemen.nl, neem dan contact op via het contactformulier op de website.

• KvK Coronaloket
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). www.kvk.nl/corona.

Samen

Juist in deze onzekere periode is het van belang er voor elkaar te zijn. We zullen het samen moeten doen. Via de website van de gemeente Diemen wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast verstuurt het team Economische Zaken de komende tijd brieven als deze via het kanaal van de Diemer Ondernemers-Nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan door een mail te sturen naar ez@diemen.nl. We hebben er vertrouwen in dat we met de creativiteit en veerkracht van de inwoners en ondernemers in Diemen ons door deze crisis heen slaan.