Algemeen over parkeren

Parkeren in het vergunningengebied kan alleen als u een dagkaart koopt. Een dagkaart kost € 25,00. De kaart koopt u bij de parkeerautomaat of via een parkeerprovider - kies code 9249 - dagkaart. In en om het centrum van Diemen kunt u parkeren in de blauwe zone (maximaal twee uur).

Parkeren voor bewoners en bedrijven

Als bewoner kunt u parkeren met een ontheffing of een vergunning. Wilt u in het betaalde gebied parkeren dan moet u net als de bezoeker betalen voor het parkeerrecht.

 • Bewoner(s) of bedrijven kunnen een ontheffing of vergunning aanvragen. Mocht u voor de einddatum verhuizen of uw auto verkopen dan ontvangt u géén geld terug.  
 • Bewoners Holland Park/Campus kunnen geen ontheffing aanvragen.

Belangrijke informatie alvorens u een aanvraag doet

Voertuigen met lading en met een lengte van 6 meter mag u niet parkeren in de blauwe zone, betaald parkeren en in het vergunningengebied. Ook met een ontheffing of vergunning kunt u alsnog niet parkeren in dit gebied. Wij raden u dan ook aan om geen ontheffing of vergunning aan te vragen, zodat u ook geen onnodige kosten maakt. U kunt de exacte regels over het parkeren van grote voertuigen terug vinden in de artikelen 5:8 en 5:9 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) . 

Parkeren betaalde zone met gehandicaptenparkeerkaart niet gratis

Wilt u parkeren op een Algemene Gehandicaptenparkeerplaats in het betaalde gebied dan moet u daarvoor betalen. U moet uw gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit plaatsen. U kunt met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis onbeperkt in het vergunningengebied en blauwe zone parkeren. Uw gehandicaptenparkeerkaart moet zichtbaar zijn.

Parkeren caravans, kampeerwagens, aanhangers 

Voor het parkeren is Artikel 5:6 van de APV van toepassing: 

 • Lid 1: Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoelen worden gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te hebben of te plaatsen.
 • Lid 2: Op de weg of een plaats elders dan op de weg te parkeren, waar dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dan wel buitensporig met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
 • Lid 3: Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

Grote voertuigen en uitzichtbelemmerende voertuigen

Afdeling 1, Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
 2. Het in het eerste lid genoemde verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Parkeertijden

De parkeerregels voor het vergunningengebied, de blauwe zone en het betaald parkeren gelden van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur. Dit geldt niet op zon- en feestdagen (Nieuwjaarsdag; Tweede Paasdag; Tweede Pinksterdag; beide Kerstdagen; Hemelvaartsdag en Koningsdag).

Op een aantal locaties gelden er andere dagen en tijden, dit zijn:

 1. Op de parkeerplaats achter De Omval van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur.
 2. In kantorengebied Bergwijkpark Zuid van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
 3. In de betaalde zone bij de Muiderstraatweg van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur

Scanauto

Het handhaven op parkeren wordt in Diemen uitgevoerd via een scanauto. Meer informatie vindt u via deze link.

Meer informatie

 • Op de Kaart Parkeerzones Diemen hieronder staan de parkeerzones aangegeven. U kunt deze ook als PDF-bestand hier downloaden.
 • De controle van het parkeren vindt plaats middels het scannen van het kenteken. 
 • Er worden geen bonnen meer op de voorruit geplaatst. Deze worden binnen enkele dagen per post naar u verstuurd door Tobias Fiscaal, het invorderingskantoor.

Parkeerkaart SEPT 2023_pages-to-jpg-0001