Algemeen over parkeren

In en om het centrum van Diemen kunt u parkeren in de blauwe zone (maximaal twee uur), in het vergunningengebied of betaald parkeren.
Parkeren in het vergunningengebied kan alleen als u een dagkaart koopt. Een dagkaart kost € 25,00. De kaart koopt u bij de parkeerautomaat of via een parkeerprovider - kies code 9249 - dagkaart.

Parkeren voor bewoners en bedrijven

Als bewoner kunt u parkeren met een ontheffing of een vergunning. Voor uw bezoek kunt u een bezoekersregeling aanvragen, of u laat uw bezoek parkeren met een blauwe schijf (maximaal 2 uur). Wilt u in het betaalde gebied parkeren dan moet u net als de bezoeker betalen voor het parkeerrecht.

 • Bewoner(s) of bedrijven kunnen een ontheffing of vergunning aanvragen. Mocht u voor de einddatum verhuizen of uw auto verkopen dan ontvangt u géén geld terug.  
 • Bewoners Holland Park/Campus kunnen geen ontheffing aanvragen.
Belangrijke informatie alvorens u een aanvraag doet

Voertuigen met lading en met een lengte van 6 meter mag u niet parkeren in de blauwe zone, betaald parkeren en in het vergunningengebied. Dit is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening van Diemen (verder: APV). Ook met een ontheffing of vergunning kunt u alsnog niet parkeren in dit gebied. Wij raden u dan ook aan om geen ontheffing of vergunning aan te vragen, zodat u ook geen onnodige kosten maakt. U kunt de exacte regels over het parkeren van grote voertuigen terug vinden in de artikelen 5:8 en 5:9 van de APV

Parkeren betaalde zone met gehandicaptenparkeerkaart niet gratis!

Wilt u parkeren op een Algemene Gehandicaptenparkeerplaats in het betaalde gebied dan moet u betalen en uw gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit plaatsen. U kunt met uw gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt in het vergunningengebied en blauwe zone parkeren, op voorwaarde dat uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar is.

Parkeren caravans, kampeerwagens, aanhangers 

Voor het parkeren is Artikel 5:6 van de APV van toepassing: 

 • Lid 1: Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoelen worden gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te hebben of te plaatsen.
 • Lid 2: Op de weg of een plaats elders dan op de weg te parkeren, waar dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, dan wel buitensporig met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
 • Lid 3: Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.
Parkeertijden

De parkeerregels gelden van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur.

Op een aantal locaties gelden er andere dagen en tijden, dit zijn:

 1. Op de parkeerplaats achter De Omval van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur.
 2. In kantorengebied Bergwijkpark Zuid van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
 3. In de betaalde zone bij de Muiderstraatweg van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur
Scanauto

Vanaf 1 augustus 2020 wordt het handhaven op parkeren in Diemen uitgevoerd via een scanauto. Meer informatie vindt u via deze link.

Informatie 
 • Op de Parkeerkaart per 1-10-2019 (pdf 913 kB) staan de parkeerzones aangegeven.
 • De controle van het parkeren vindt plaats middels het scannen van het kenteken. 
 • Er worden geen bonnen meer op de voorruit geplaatst. Deze worden binnen enkele dagen per post naar u verstuurd door Tobias Fiscaal,het invorderingskantoor.