Scanauto voor parkeercontrole

Vanaf 1 augustus 2020 wordt het handhaven op parkeren in Diemen uitgevoerd via een scanauto. 

Waarom een scanauto?

De parkeerhandhaving is opnieuw aanbesteed. Door het werken met een scanauto is het niet alleen sneller en efficiënter, maar sluit ook aan bij de ambitie van de gemeente om de dienstverlening verder te digitaliseren. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de digitale dienstverlening waaronder digitale parkeerontheffingen en/of vergunningen. Ook het kenteken parkeren is ingevoerd. 

Parkeerhandhaving met scanauto

De scanauto rijdt rond in alle zones in Diemen (betaald, vergunningen en blauwe zone). In zowel de betaalde en vergunningenzone registreert de scanauto via het kenteken of voldoende parkeergeld betaald is en of een auto rechtmatig op een vergunningsplek staat. Heeft u geen vergunning of niet betaald voor een parkeerbewijs? Dan krijgt u binnen een aantal werkdagen een naheffingsaanslag opgestuurd. 

Met het beeld van de scanauto in een betaald parkeren gebied zijn we bekend en is ook veel te zien in grote steden. Een scanauto in de blauwe zone is nieuw. De scanauto in de blauwe zone zal met name door de tijdswinst die hij boekt, voldoende tijd hebben om de parkeerschijfparkeerders te controleren.
Op deze manier proberen we de handhaving in de blauwe zone die nu vanwege de grote omvang door de lopende handhaver minder goed uitvoerbaar is.

Overigens blijven de parkeerhandhavers in de blauwe zone nog actief. Op de scooter controleren ze de voertuigen die met een parkeerschijf geparkeerd staan.

Bij geen geldig parkeerbewijs in de blauwe zone krijgt u een boete opgestuurd. Deze ontvangt u via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Geen bon op voorruit

Houdt u er rekening mee dat de boete zoals vroeger niet meer achter de ruitenwisser van de betreffende auto wordt geplaatst. 

Privacy

De digitale parkeercontrole voldoet aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gescande kentekens worden versleuteld opgeslagen en nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij gescand zijn. 
In het geval van een boete, wordt de foto dertien weken bewaard om een eventueel bezwaar te kunnen behandelen. Daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Toepassingen scanauto

Actueel is de discussie om de scanauto ook voor andere toepassingen te gebruiken. Te denken valt aan opsporingsdiensten die gestolen auto’s willen traceren, het doen van luchtkwaliteitsmetingen, het detecteren van graffiti, opzoeken van verwarde personen. Diemen zal de scanauto vooralsnog inzetten voor parkeercontrole en het meten van de bezettingsgraad in de verschillende parkeerzones.

Scanauto en duurzaamheid

De scanauto is elektrisch en rijdt volledig emissieloos. Verder worden er geen prints meer gebruikt voor een boete achter de ruitenwisser.