Fiets verwijderd

Als uw fiets niet meer in gebruik is, verwaarloosd is of ergens staat waar hij niet mag staan, dan kunnen handhavers hem weghalen. Op deze pagina leest u waarom uw fiets kan worden verwijderd, hoelang uw fiets wordt opgeslagen en hoe u die weer terug kunt krijgen.

De intentie van de gemeente is niet om zoveel mogelijk fietsen te verwijderen, maar om ervoor te zorgen dat Diemen er schoon en veilig uitziet. Parkeer dus geen fietswrakken op straat en zorg dat uw geparkeerde fiets geen hinder veroorzaakt en volgens de regels is geparkeerd.

Gemeente Diemen kent men verschillende redenen om fietsen te verwijderen (vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening):

 1. Het is een fietswrak. Dit verstaat de gemeente onder een fietswrak.
  - Er kan niet op de fiets ge­re­den wor­den (mi­ni­maal 1 ern­stig ge­brek);
  - De fiets is ver­waar­loosd;
  - De her­stel­kos­ten zijn ho­ger dan de eco­no­mi­sche waar­de.
 2. De fiets is vastgemaakt aan gemeentelijk eigendom, zoals een bank, een lantaarnpaal of verkeersbord.
 3. De fiets staat buiten de stalling (dat geldt in bepaalde gebieden, zoals de stationsgebieden, de winkelcentra en de Rode Kruislaan).
 4. De fiets is hinderlijk geparkeerd. Bij onveilige situaties, bijvoorbeeld als uw fiets de doorgang verspert voor andere weggebruikers, haalt de gemeente uw fiets direct weg.
 5. Weesfiets, die langere tijd onbeheerd is achtergelaten (hier geldt een termijn van minstens 28 dagen in aangewezen gebieden).
 6. Verkeerd geparkeerde fietsen (dat geldt in aangewezen gebieden zoals bij markten, winkelcentra, de Rode Kruislaan of bij herstructurering van een weg).

Fietsverwijderactie

Alle fietsen die worden verwijderd, worden vooraf gestickerd om de eigenaar in de gelegenheid te stellen om de fiets zelf weg te halen of op te knappen. In sommige situaties worden ook borden geplaatst om aan te kondigen dat er een verwijderactie plaats gaat vinden. Voordat een fiets daadwerkelijk verwijderd wordt, zullen de handhavers controleren of de staat van de fiets is veranderd. Als dat niet het geval is of als alleen de sticker is weggehaald, dan wordt de fiets verwijderd; de overtreding is dan immers niet opgeheven. In andere gevallen mag de fiets blijven staan.
Mocht er een enkele melding uit een andere wijk komen, dan wordt deze eveneens meegenomen in de actie. Komen er meerdere meldingen uit andere wijken binnen, dan worden deze meegenomen in de daarvoor bestemde maand. Doorgaans worden tweemaal per maand fietsen verwijderd tijdens een stickeractie, echter is dit afhankelijk van het aantal gestickerde fietsen.

Hoe lang wordt mijn fiets bewaard?

De gemeente slaat de verwijderde fietsen op voor een periode van 13 weken. De fiets is in deze periode nog op te halen tegen een betaling van €25,- aan de gemeente. U kunt contact opnemen via handhaving@diemen.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, telefoonnummer en een foto van de fiets. 

Hergebruiken verwijderde fietsen

Fietsen die na de bewaartermijn van 13 weken niet zijn geclaimd, worden opgeknapt/hergebruikt door sociale onderneming Pantar. Ook maakt Pantar maakt de fietsen volledig door onderdelen te repareren. In plaats van het ijzer weg te gooien wordt hier iets nieuws van gemaakt. 

Diemenaren die in het bezit zijn van een stadspas kunnen tegen gereduceerd tarief een fiets aanschaffen bij Pantar. Voor meer informatie over het aanschaffen van een fiets, verwijzen wij u naar de website van Pantar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het wegknippen van uw fiets, dan kunt u bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken nadat u een fiets heeft opgehaald.