Meldingen Openbare ruimte

Ziet u een probleem in de openbare ruimte, dan kunt u dit Melden bij gemeente. Denk aan kapotte straatverlichting, zwerfafval, losse stoeptegels, een gevaarlijke verkeerssituatie, een probleem met de riolering in de straat of een melding over de groenvoorziening. 

U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week direct een melding doen of een vraag stellen via onderstaande knop.

Melding openbare ruimte indienen 

U kunt de melding ook doen via de Buiten Beter app op uw smartphone. Deze app vervangt vanaf 15 april de Makkelijk Melden app. Download de app via de Apple Store of Play Store. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie geeft en u kunt foto's toevoegen, zodat wij uw melding snel kunnen afhandelen. 

Buiten kantooruren en in spoedgevallen kunt u bellen met het storingsnummer (020) 31 44 888. Meld een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak altijd telefonisch. Dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is de melding na werktijd of in het weekend? Blijf even aan de lijn tot u wordt doorgeschakeld.

Indien uw klacht gaat over:
•    uw gas- of stroomvoorziening, bel het nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800 - 9009 (24 uur per dag gratis bereikbaar) of kijk voor meer informatie op de website van Gas- en Stroomstoringen
•    uw watervoorziening, bel Waternet 0900-9394, of kijk voor meer informatie op de website van Waternet (waternet.nl)

Hoe werkt het?

Uw melding wordt doorgegeven aan de afdeling die erover gaat. Wij proberen de melding zo spoedig mogelijk op te pakken. 

Het is belangrijk dat u de melding zo duidelijk mogelijk omschrijft en zoveel mogelijk informatie aan ons doorgeeft. Dat maakt het makkelijker om de melding af te handelen. 

Denk aan het doorgeven van een duidelijke plaats, nummers van afvalcontainers of lantaarnpalen die kapot zijn en/of stuur duidelijke foto’s mee. Als u uw contactgegevens in de melding zet (naam, telefoonnummer of e-mailadres) dan kunnen wij u bereiken als we u nog iets willen vragen. En kunnen we u beter op de hoogte houden van de afhandeling van uw melding.

Wat doet u bij overlast van ongedierte?

In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van plaagdieren (ratten, wespen of eikenprocessierupsen). In uw huis of tuin bent u zelf verantwoordelijk.

Als u overlast ervaart van plaagdieren in de openbare ruimte kunt u een melding indienen via onze website of de BuitenBeter App. Ook kunt u terecht bij Stichting Kennis-en Adviescentrum Dierplagen (KAD). De gemeente werkt samen met het KAD. Bij dit centrum kunt u terecht om overlast door plaagdieren (zoals ratten, muizen en wespen) te melden. U kunt hier ook gratis advies krijgen om overlast van plaagdieren te voorkomen en te bestrijden Het KAD registreert alle meldingen en rapporteert daarover aan de gemeente, zodat we een goed beeld hebben van de overlast in de gemeente.

Waar kunt u melding doen?

U kunt digitaal een melding doen via de website van KAD. U kunt tijdens kantooruren bellen met het KAD: (031) 74 196 60.
Voor meer informatie over de leefwijze van verschillende plaagdieren en tips voor preventie en bestrijding kunt u ook de gratis KAD-Kennisbank raadplegen.  

Hoe voorkomt u overlast van de bruine rat?

De bruine rat leeft rondom woningen en bedrijven, in het rioolstelsel en langs slootkanten. De bruine rat eet graag voedsel dat wij achterlaten. Ratten horen bij de natuur, maar teveel ratten willen we natuurlijk niet. Wat kunt u doen om ratten te voorkomen:  

  • Laat geen etensresten achter
  • Plaats geen vuilniszakken naast de afvalcontainer
  • Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken
  • Gooi geen voedsel voor duiven en eenden
  • Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en kleine hoeveelheden dat ze dit in één keer opeten. Bij voorkeur in de ochtend omdat dan de activiteit van de rat beperkt is.

Meer informatie vindt u op de website Vogelbescherming.

Hoe gaat de gemeente overlast van de eikenprocessierups tegen?

In het voorjaar en de zomer kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan ogen en luchtwegen) worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden. In het voorjaar controleert een gespecialiseerd bedrijf daarom alle eikenbomen in onze gemeente op de aanwezigheid van nesten van de eikenprocessierups.

Kijk voor meer informatie de pagina over de eikenprocessierups

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl