Gehandicaptenparkeerkaart- en plaats

Om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) moet u een medische keuring aanvragen bij het WMO loket. De kosten van de medische keuring betaalt u zelf. Tevens betaalt u kosten (leges) voor de afhandeling van uw aanvraag, ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Voor verlenging van uw GPK hoeft geen nieuw medisch onderzoek plaats te vinden als u blijvende beperkingen heeft. Dit is dan ook in uw beschikking (beslissing van de gemeente) aangegeven.

Bestuurderskaart
  • Als door de arts is vastgesteld dat u een loopbeperking heeft van langdurige aard, waardoor u (ook met gebruik van loophulpmiddelen) niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
  • Of als u permanent rolstoel gebonden bent, of een andere ernstige beperking heeft, anders dan een loopbeperking. Dit kan door middel van medisch onderzoek worden bepaald.
Passagierskaart

Als de arts heeft vastgesteld dat u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de bestuurderskaart (met uitzondering van het hebben van een geldig bromfietscertificaat/rijbewijs)  én u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder.

Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats op kenteken en wordt in de nabijheid van de woning gerealiseerd. Deze parkeerplaats is gekoppeld aan het kenteken van het voertuig.
Als bestuurder komt u in aanmerking voor een GPP als:

• U al beschikt over een GPK bestuurder of voor deze kaart in aanmerking wilt komen (zie hierboven bij “Gehandicaptenparkeerkaart”).
• U in het bezit bent van een auto of brommobiel.
• U geen eigen parkeerplaats heeft, zoals oprit of garage.
• Nabij uw woonadres (of werkadres) onvoldoende openbare parkeerruimte aanwezig is.

Voor het aanleggen van een GPP zijn kosten (leges) verbonden.  

Informatie

De aanvraagformulieren GPP en GPK  kunt u ophalen bij het Wmo loket in De Brede Hoed of op laten sturen. U moet het formulier persoonlijk inleveren bij de Brede Hoed en u neemt het volgende mee:

• Geldig legitimatiebewijs (tonen aan baliemedewerker) 
• Kopie rijbewijs en twee gelijke en duidelijke pasfoto’s

Ook instellingen kunnen een GPK aanvragen.

Voor het afhalen van uw GPK moet u een afspraak maken met Burgerzaken.