Voertuig (auto) weggesleept

Als uw geparkeerde voertuig het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt of op een verkeerde plek staat dan kan de gemeente het voertuig wegslepen. Lees hier hoe u uw voertuig weer ophaalt, wat de kosten zijn en hoe u bezwaar maakt.

Bel de gemeente via (020) 31 44 888  of (020) 31 44 881 om te vragen of de gemeente de auto heeft weggesleept. Dit nummer is tijdens kantoortijden en zo mogelijk tijdens avonddiensten (tweede nummer) bereikbaar voor weggesleepte voertuigen.

We sturen binnen enkele dagen een brief naar het adres waar de eigenaar van de auto staat geregistreerd.

Uw voertuig kan worden weggesleept in de onderstaande situaties

Verkeershinder of onveilige situatie

Uw voertuig wordt weggesleept als het de doorgang van het overige verkeer belemmert of de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Parkeren waar het niet mag

Als u parkeert op een plek waar dit niet mag, kan uw voertuig ook worden weggesleept. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, een laad- en loshaven, bij een spitsstopverbod of op een plek die gereserveerd is vanwege werkzaamheden.

Werkzaamheden aan de weg

 1. Minimaal 3 dagen vóór het begin van wegwerkzaamheden / Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) zet de gemeente op die plek borden neer.
 2. Auto’s die al geparkeerd stonden voordat de borden werden geplaatst, verslepen wij naar de bewaarplaats. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 3. Auto’s die geparkeerd zijn nadat de borden zijn geplaatst, worden altijd versleept naar het opslagterrein van Hoogwout Berging B.V. Als u uw auto daar ophaalt, betaalt u de kosten van het wegslepen en de opslag.
Vier of meer onbetaalde parkeerbonnen

Het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid sleept uw auto weg als u een wielklem hebt gekregen vanwege niet betaalde parkeerbonnen en als u die bonnen niet binnen 48 uur na plaatsing van de klem betaalt.
Is op uw voertuig een wielklem aangebracht en/of is uw voertuig weggesleept na plaatsing van een wielklem ? Het wegslepen van een voertuig nadat een wielklem is aangebracht doorloopt een andere procedure dan de hieronder beschreven procedure. Informatie hierover vindt u op deze pagina.

Is uw voertuig weggesleept?

U kunt uw voertuig ophalen bij Hoogwout Berging B.V., Ambacht 24F, 1511 JZ Oostzaan. Deze locatie is open van 08.00 uur tot 20.00 uur. Wilt u buiten voornoemde tijden uw voertuig ophalen? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Hoogwout Berging B.V. via (075) 6 145 097. Hiervoor betaalt u extra kosten, te weten  € 35,--. Kijk voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer op de website van het GVB.

Meenemen 

U moet meenemen:

 • Uw geldig identiteitsbewijs.
 • Uw creditcard of pinpas. Het is niet mogelijk met contant geld af te rekenen.

Kosten

Als u uw voertuig ophaalt, betaalt u de kosten van het wegslepen en voor de opslag.

 • U betaalt € 250,- (tarief 2021) als u de auto binnen 21 dagen komt ophalen. 
 • Zolang u de auto niet binnen 21 dagen ophaalt, komt er na de eerste 21 etmalen € 12,50 per etmaal aan stallingskosten bij.

Altijd eerst betalen

U moet altijd eerst de wegsleep-en bewaarkosten betalen voordat u uw voertuig terugkrijgt. Als u van mening bent dat het voertuig ten onrechte is weggesleept dan kunt u hier tegen bezwaar maken.

Bezwaar 

Voordat u een bezwaarschrift indient, is het verstandig eerst de situatiefoto’s op te vragen bij het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid.

Wie kan bezwaar maken:

 • Degene die het voertuig heeft opgehaald en de wegsleepkosten heeft betaald.
 • Of degene die het besluit bestuursdwang toegezonden heeft gekregen.
 • Of degene die het voertuig in overtreding geparkeerd heeft.

Dit geldt ook voor bestuurders van huurauto’s en voor gebruikers van auto’s van een autodeel organisatie.

Bezwaar maken

Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bestuursdwang is meegegeven bij het ophalen van de auto. Of als de auto nog niet is opgehaald, 6 weken na de dag waarop het besluit bestuursdwang wordt toegezonden aan de kentekenhouder.  U kunt digitaal bezwaar maken of schriftelijk. Stuur dan de volgende gegevens naar de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • De dagtekening van uw bezwaar.
 • Kenteken van de betreffende auto.
 • Sleepbon nummer (staat op de nota).
 • Een omschrijving van de reden waarom u bent weggesleept.
 • De reden waarom u het niet eens bent met het wegslepen.
 • Een kopie van de nota.
 • Uw handtekening.
Hoorzitting en besluit

Hoorzitting

De bezwaarschriftencommissie stelt u in gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting of telefonisch. U bent niet verplicht om hiervan gebruik te maken.

Besluit

Op basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie neemt het college van Burgemeester en Wethouders een besluit. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.