Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een 
tijdelijke (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is tijdelijk versoepeld voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1april 2022. Het Bbz is ingesteld om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen tot zij weer zelf in de eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een uitkering die het inkomen aanvult tot bijstandsniveau.

Verlenging steunmaatregel tot 1 april 2022

De tijdelijke versoepeling is verlengd voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Voor deze periode moet een aparte aanvraag worden gedaan. Ook als u al een aanvraag heeft gedaan voor de 1e periode dient u na 1 januari een nieuwe aanvraag in te dienen voor de 2e periode. 

Tijdelijke vereenvoudigde regeling 

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de volgende eisen voor het Bbz tijdelijk aangepast:

 • Het vermogen wordt buiten toepassing gelaten;
 • De uitkering op grond van het Bbz kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal twee maanden) 
 • Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld
 • U hoeft de uitkering niet terug te  betalen (geen lening)

Verschillen met Tozo regeling

 • Levensvatbaarheid: Wij gaan onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na eventuele tijdelijke financiële ondersteuning weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet kunnen halen om van te leven. Wij vragen bewijsstukken om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Als het nodig is kunnen wij een advies inwinnen bij een (externe) bedrijfsadviseur.
 • Kostendelersnorm: Wonen er meerder personen op uw adres die ouder zijn dan 21 jaar? Dan kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Meer informatie hierover vind u op Bijstand & woonsituatie van Gemeente Diemen.
 • Arbeidsverplichtingen: u kunt worden verplicht om (tijdelijk) algemeen geaccepteerd werk in loondienst te zoeken en te aanvaarden. Dat geldt ook voor uw eventuele partner.

Kom ik in aanmerking?

U kunt via de website Krijg Ik Bbz  zelf controleren of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz. 

Voorwaarden inkomen 

De Bbz uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Hieronder vindt u de bijstandsnormen per 1 januari 2022:

Gehuwden en samenwonenden

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.559.58
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.642.54
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.361.22
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.049.49
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 850.94
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 539.02

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.0791.71;
 • van 18 tot 21 jaar € 269,51.

Kostendelersnorm

Wonen er meerder personen op uw adres die ouder zijn dan 21 jaar? Dan kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bijstand & woonsituatie van Gemeente Diemen.  

Wat moet u doen? 

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een digitaal dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u het machtigingsformulier invullen en beiden ondertekenen. Het machtigingsformulier moet u uploaden.
 4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van de uitkering direct door aan Team Sociale Zaken. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.

Wanneer aanvragen? 

U kunt tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen voor de Tijdelijke regeling Bbz. De uitkering kan met maximaal 2 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, per de 1e van de maand.

Als u in 2021 al een aanvraag heeft gedaan voor de maanden oktober/december 2021, moet u een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari /maart 2022.

 • Aanvraag in januari: ingangsdatum is 1 december of 1 januari
 • Aanvraag in februari: ingangsdatum is 1 januari of 1 februari
 • Aanvraag in maart: ingangsdatum is 1 februari of 1 maart. 

Beoordeling aanvraag

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Zorg dat u de gegevens zo compleet mogelijk aanlevert. Misschien wordt aan u nog extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Aanvragen

U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wij weten dan direct of u in onze gemeente staat ingeschreven. Bovendien kunnen wij uw aanvraag dan makkelijker en dus sneller verwerken.
Een Digid-sessie duurt 15 minuten, u kunt de sessie altijd verlengen!

Logo DigiD Aanvraag Bbz Uitkering