Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen tot zij weer zelf in de eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een uitkering die het inkomen aanvult tot bijstandsniveau.

Tot 1 april 2022 was de Bbz-regeling tijdelijk versoepeld vanwege de coronamaatregelen: 

  • Uw vermogen werd buiten beschouwing gelaten
  • De Bbz-uitkering kon met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal twee maanden) 
  • Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering werden per kalendermaand vastgesteld
  • U hoefde de uitkering niet terug te betalen (geen lening)

Vanaf 1 april 2022 gelden deze versoepelingen niet meer en is de Bbz-regeling weer volledig van kracht.

Kom ik in aanmerking?

Meer informatie over de Bbz-regeling vindt u op https://www.krijgikbbz.nl/. Op deze website kunt u checken of u mogelijk in aanmerking komt. 

Hoe kan ik aanvragen?

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op Bijstand voor zelfstandigen aanvragen - Gemeente Diemen.