Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Tot 1 april 2022 gelden de volgende aangepaste voorwaarden:

 • U kunt voor maximaal 2 maanden met terugwerkende kracht uitkering aanvragen.
 • De gemeente kijkt naar uw inkomen per kalendermaand om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • De gemeente neemt niet uw vermogen mee om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Meer informatie over de tijdelijk versoepelde Bbz vind u op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur via (020) 31 44 888. Of stuur een e-mail naar socialezaken@diemen.nl  met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp Bijstand voor zelfstandigen. Dan bellen wij u terug.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo meer aanvragen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen als uw inkomen te laag is. Tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aangepast.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.