Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Wanneer komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Hoe vraag ik bijstand voor zelfstandigen aan? 

U doet uw aanvraag bij de gemeente.

U heeft nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

Hoe lang duurt uw aanvraag? 

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze perioden mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe maakt u bezwaar en beroep? 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur, maar ook via de mail.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  socialezaken@diemen.nl