Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziek/sportschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Voorwaarden

Wilt u als ouders in aanmerking komen voor de regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen bijstandsuitkering van de gemeente Diemen. Voor deze doelgroep geldt een aparte declaratieregeling via afdeling Sociale Zaken
  • U heeft een laag inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm of u zit in de schuldsanering 
  • U kunt zelf geen aanvraag indienen. Dit moet een tussenpersoon voor u doen. Bijvoorbeeld een leerkracht of een maatschappelijk werker
Meer informatie
  • Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het fonds kijk dan op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur.
  • Bent u leerkracht, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of op een andere manier professioneel betrokken bij de opvoeding van een kind? Word intermediair! Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur onder intermediairs.
  • Wilt u als sport- en cultuurvereniging een bijdrage leveren aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur onder toolkit-sport of toolkit cultuur.
Contact

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur via (020) 31 44 888. Of stuur een e-mail naar socialezaken@diemen.nl met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp "jeugdfonds sport en cultuur”. Dan bellen wij u terug.