Ouderbijdrage met stadspas

Lukt het niet om de vrijwillige ouderbijdrage van de basisschool van uw kind te betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen heeft? Betaal dan de ouderbijdrage met de Stadspas.

Voorwaarden

•    Uw kind heeft een Stadspas
•    Uw kind gaat naar de basisschool in Diemen

Hoe werkt het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas

•    U maakt een persoonlijke afspraak met de school.
•    Neem de Stadspas van uw kind mee naar deze afspraak op school. 
•    U laat de Stadspas van uw kind scannen door iemand van school. 
•    De gemeente vergoedt de vrijwillige ouderbijdrage vervolgens aan de school. 

Geen Stadspas? 

Ga naar het product Stadspas om te kijken of uw kind in aanmerking komt voor de Stadspas en hoe u deze kunt aanvragen.