Duurzaamheidslening

 

De gemeente Diemen stimuleert het nemen van duurzame maatregelen in en aan uw woning en biedt daarom de Duurzaamheidslening aan (geen subsidie). Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden duurzaamheidsmaatregelen in en aan uw woning financiert. 

U moet eerst bij de gemeente een toewijzing voor een duurzaamheidslening aanvragen voor een bedrag van minimaal € 2.500,00 tot maximaal € 5.000,00. De gemeente beoordeelt en stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de Verordening duurzaamheidslening van de gemeente Diemen.

Na een positieve beoordeling van de gemeente ontvangt u een toewijzingsbrief. U kunt dan digitaal uw lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen die uiteindelijk de lening verstrekt.
U ontvangt van SVn een besluit of u wel of niet voldoet aan de krediettoets. Voldoet u niet aan de krediettoets dan kunt u bezwaar maken bij het SVn en niet bij de gemeente. Voldoet u wel dan krijgt u een offerte van SVn met een leningsvoorstel. 


De belangrijkste voorwaarden van deze regeling

 • Minimum leenbedrag € 2.500,-
 • Maximum leenbedrag € 5.000,-
 • De looptijd bedraagt 120 maanden
 • Wel toegestaan voor eigenaren/bewoners
 • Niet toegestaan voor eigenaren die geen bewoner zijn
 • Niet toegestaan voor verhuurders
 • Wel toegestaan voor huurders
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar
 • Voor aanschaf en installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen, lage temperatuurverwarming, aardgasvrije verwarningstechnieken, groendak, vervangen loden leidingen, deelname aan een lokale collectieve/coöperatieve energievoorziening; zie de maatregelenlijst.
 • Aanleveren van een gespecificeerde offerte van een deskundig bedrijf