Duurzaamheidslening

De gemeente Diemen stimuleert het nemen van duurzame maatregelen  in en aan uw woning. Daarom biedt de gemeente de Duurzaamheidslening aan. Dit is geen subsidie. Dit is een lening waarmee u duurzaamheidsmaatregelen in en aan uw woning kunt betalen. De voorwaarden van deze lening zijn gunstig.

 1. U moet eerst bij de gemeente een toewijzing voor een duurzaamheidslening aanvragen voor een bedrag van minimaal € 2.500,00 tot maximaal € 5.000,00. De gemeente beoordeelt en stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening duurzaamheidslening van de gemeente Diemen. Na een positieve beoordeling van de gemeente ontvangt u een toewijzingsbrief.
   
 2. Met de toewijzingsbrief van de gemeente kunt dan digitaal uw lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen. U ontvangt van SVn een besluit of u wel of niet voldoet aan de krediettoets. Voldoet u niet aan de krediettoets dan kunt u bezwaar maken bij het SVn en niet bij de gemeente. Voldoet u wel dan krijgt u een offerte van SVn met een leningsvoorstel.
   
 3. Als u gebruik wilt maken van het leningsvoorstel van SVn dient u nadat de werkzaamheden zijn verricht de factuur in te dienen bij de gemeente. Dit kan digitaal of met een indieningsformulier. De gemeente toetst of de werkzaamheden overeenkomen met de aanvraag voor de duurzaamheidslening. Als dat klopt stuurt de gemeente de factuur door naar SVn. De SVn verstrekt de lening, betaalt het geleende bedrag uit aan de aannemer(s) en int de aflossing en rente. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een Duurzaamheidslening? 

 • Minimum leenbedrag € 2.500,-
 • Maximum leenbedrag € 5.000,-
 • De looptijd bedraagt 120 maanden
 • Wel toegestaan voor eigenaren/bewoners
 • Niet toegestaan voor eigenaren die geen bewoner zijn
 • Niet toegestaan voor verhuurders
 • Wel toegestaan voor huurders
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar
 • Voor aanschaf en installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen, lage temperatuurverwarming, aardgasvrije verwarmingstechnieken, groendak, vervangen loden leidingen, deelname aan een lokale collectieve/coöperatieve energievoorziening; zie de maatregelenlijst.
 • Aanleveren van een gespecificeerde offerte van een deskundig bedrijf

Hoe vraagt u een Duurzaamheidslening aan? 

 1. Dien een aanvraag in bij de Gemeente Diemen (via DigiD of EHerkenning):
 2. Met een toewijzingsbrief van de gemeente (stap 1) kunt u vervolgens uw lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen
 3. Als de SVn na de krediettoets (stap 2) een leningsvoorstel heeft gedaan, kunt u daarvan gebruik maken door de factuur na uitvoering van de werkzaamheden bij de gemeente Diemen in te dienen.

Duurzaamheidslening aanvragen 

 • Voor vragen over de duurzaamheidslening kunt u contact opnemen met mevrouw P. Arendse, bereikbaar via het Klant Contact Centrum
 • Voor een overzicht van alle landelijke subsidieregelingen en leningen voor energiebesparingsmaatregelen en/of opwek van duurzame energie gaat u naar de website Energiesubsidiewijzer.
 • Voor technische vragen over energiebesparing en opwek van duurzame energie en vragen over andere leenmogelijkheden of subsidies voor verduurzaming van uw woning kunt u contact opnemen met het regionaal energieloket

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Wonen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl