Maatregelenlijst Duurzaamheidslening Diemen

Versie: 1.0

Ingangsdatum: 1 april 2021

In de lijst hieronder staan de duurzaamheidsmaatregelen die een aanvrager kan doorvoeren met gebruik van de duurzaamheidslening. Voor meer informatie over de duurzaamheidslening en de gestelde voorwaarden wordt verwezen naar de verordening Duurzaamheidslening 2021 Diemen. 

 1. PV-systeem: panelen, omvormer, montagematerialen, ballast plat dak, aanpassing meterkast, opbrengstmeter, andere noodzakelijke werkzaamheden en materialen;
 2. Spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde (Rd waarde) groter of gelijk aan 1,3 m²K/W;
 3. Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd waarde) groter of gelijk aan 3,5 m²K/W;
 4. Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd waarde) groter of gelijk aan 3,5 m²K/W (bodemisolatie door bijvoorbeeld de kruipruimte op te vullen met korrels valt hier niet onder);
 5. Paneelisolatie met een isolatiewaarde (Rd waarde) groter of gelijk aan 3,5 m²K/W; het gaat hierbij om niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen, zoals: dakkapellen; borstweringen; panelen tussen de raampartij van de begane grond en de bovenverdieping; 
 6. HR++-glas met een isolatiewaarde (U-waarde) kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K ter vervanging van enkel glas of oud HR++ glas: verwijderen oud glas, kosten en plaatsen isolatie glas, bestaande kozijnen vervangen; (hieronder valt niet het vervangen van kozijnen met terugplaatsen van enkelglas);
 7. Triple-glas met een isolatiewaarde (U-waarde) kleiner of gelijk 1,2 W/m²K alleen in combinatie met isolerend kozijn met een isolatiewaarde (U-waarde) kleiner of gelijk aan 1,5 W/m²K;
 8. Voorzieningen voor warmteterugwinning uit (douche)water en ventilatielucht; 
 9. Een warmtepomp: de warmtepomp dient minimaal als hoofdvoorziening van warm tapwater voor een woning. Aanvullend kan de warmtepomp bestemd zijn als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning, en niet primair gericht op actieve koeling. De warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of de buitenlucht, of ventilatie-afvoer-lucht.
 10. Aanleg van lage temperatuur verwarmingssystemen (lage temperatuur radiatoren, vloeren/of wandverwarming) geschikt voor een warmtebron van maximaal 55 graden exclusief eventuele bijkomende kosten voor het vernieuwen van de vloer- of wandbedekking;
 11. Zonneboiler en (al dan niet met fotovoltaïsche technieken) gecombineerde thermische zonne-energiesystemen;
 12. Maatregelen die op grond van een EPA-maatwerkadvies een terugverdientermijn hebben van maximaal 15 jaar bij een te verwachten (resterende) levensduur van tenminste 25 jaar, het verwarmen van de woning doormiddel van houtige biomassa is hierbij uitgesloten;
 13. Het aanleggen van een groendak en/of groengevel;
 14. Infrarood warmtepanelen;
 15. Vervangen van loden leidingen;
 16. Participatie aan een lokale collectieve of coöperatieve duurzame energieopwekking die gesitueerd is in de gemeente Diemen of een direct aangrenzend postcodegebied (de zogenoemde postcoderoos).