Hospitaverhuur

Hospitaverhuur

Figuur 1 Hospitaverhuur: Toegestaan zonder vergunning. Het is toegestaan een deel van de woning aan één persoon (onder) te verhuren. De eigenaar of huurder woont zelf ook in de woning. De inwonende persoon woont er onzelfstandig en staat ingeschreven in de gemeente Diemen. Let op: controleer de afspraken met de VVE of verhuurder. 

Dit wordt ook wel inwoning genoemd. Er is sprake van als u een deel van uw woning wilt verhuren aan één persoon. U heeft in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. Voldoet u aan de voorwaarden dan is er geen vergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening. 

Voorwaarden

De eigenaar/bewoner woont ook zelf in de woning. De inwonende persoon woont er onzelfstandig en staat ingeschreven bij de gemeente Diemen. 
Voor hospitaverhuur is geen omzettingsvergunning nodig op grond van de 
Huisvestingsverordening als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
•    de verhuurder zijn hoofdverblijf zelf in de betreffende woning heeft;
•    er sprake is van onderverhuur aan, of inwoning door, één persoon;
•    de verhuurder het exclusieve gebruiksrecht op minimaal 50% van het gebruiksoppervlak van de woonruimte heeft; 
•    het gebruiksoppervlak van het deel van de woonruimte dat verhuurd wordt aan de inwoner minimaal 12m² bedraagt.

Via de volgende link vindt u de Huisvestingsverordening waarin dit precies omschreven staat. Hospitaverhuur dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft een vergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening. Hieraan werken wij in beginsel niet mee tenzij er zich een situatie voordoet die een bijzondere hardheid geeft voor de eigenaar.

U heeft in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. 

Via de volgende link kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wil u er meer informatie over. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.