Gebruik woonruimte veranderen

Welke vergunning heeft u nodig als het gebruik van woonruimte verandert? Bijvoorbeeld als u een Bed & Breakfast wilt beginnen. Of wanneer u uw woning wilt verbouwen in appartementen of uw woning juridisch wilt splitsen. Die informatie vindt u hier. Het is belangrijk dat u goed weet wat er in uw geval nodig is aan vergunningen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Hiermee voorkomt u een boete.

De regels voor het gebruik van woningen zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Diemen 2020 of bijvoorbeeld in een bestemmingsplan opgenomen. Een uitwerking van de regels is vastgelegd in de Beleidsregels en nadere regels bij de Huisvestingsverordening.

Specifieke regels

Hieronder vindt u een samenvatting van de regels die gelden voor specifieke vormen van gebruik. Meer specifieke informatie over deze vormen van gebruik en het aanvragen van een vergunning is te vinden via de volgende link

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast verhuur is het gedeeltelijk gebruik maken van een zelfstandige woonruimte voor kort verblijf bij de hoofdbewoner van de betreffende woonruimte, al dan niet met ontbijt. Hieronder wordt ook logies begrepen. In het bestemmingsplan zijn hiervoor voorwaarden opgenomen

Woningdelen

U kunt uw woning door twee of meer personen laten huren zonder dat ze een huishouden zijn. Er is dan één huurovereenkomst. Daar heeft u in ieder geval een omzettingsvergunning voor nodig. Mogelijk heeft u ook een vergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Woningvorming

Woningvorming ontstaat bij het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten. Hiervoor heeft u een vergunning voor woningvorming nodig en mogelijk een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten.

Woning juridisch splitsen

U moet uw woning juridisch splitsen als de woningen nog één kadastraal nummer hebben, maar u ze wel apart wilt verkopen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Hospitaverhuur

Dit wordt ook wel inwoning genoemd. Er is sprake van hospitaverhuur als u een deel van uw woning wilt (onder)verhuren aan één persoon. Onder voorwaarden is dit vergunningsvrij. Mogelijk heeft u wel een vergunning nodig om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

Tweede woning

Als een eigenaar of huurder zijn/haar hoofdverblijf buiten de woningmarktregio heeft mag een woning als tweede woning worden gebruikt. 

Kamerverhuur

Het kamergewijs verhuren van uw woning is niet toegestaan in Diemen op een aantal concrete uitzonderingen na.

Samenvoegen

U mag twee woonruimten samenvoegen tot één woonruimte als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Short stay

Het  verhuren van uw woning als short stay is niet toegestaan in Diemen op een aantal concrete uitzonderingen na.

Algemene regels 

Daarnaast heeft de gemeente algemene voorwaarden opgesteld voor het gebruik van woningen. Deze gaan bijvoorbeeld over het belang en behoud van de woningvoorraad. En over hoe we er met elkaar voor zorgen dat we overlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen.  De regels zijn er ook om criminele activiteiten te voorkomen (wet Bibob). Deze regels kunt u via de volgende link vinden.Ook heeft de gemeente regels opgesteld voor goed verhuurderschap.

Goed verhuurderschap houdt het volgende in:
A.    Het voldoet aan de wet: alle vergunningen zijn verleend en de vereiste meldingen zijn gedaan. De huurprijs is toegestaan volgens de regels van het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. 
B.    Er is sprake van huisvesting die niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving.
C.    De woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in goede staat van onderhoud gehouden.
D.    In het geval er sprake is van huurders  en de woning gelegen is in een complex met een Vereniging van Eigenaren ondertekent iedere huurder het Huishoudelijk reglement van deze VVE.
E.    Voor de veiligheid en het voorkomen van overlast zijn huis- en leefregels opgesteld.
F.    Er is sprake van geregeld beheer, waarvoor iemand is aangesteld (die persoon is geen huurder van de woonruimte) die:

•    toeziet op de hygiëne en de veiligheid;
•    aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
•    24 uur per dag bereikbaar is;
•    een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand. 

G.    De verhuurder werkt bij overlast mee aan de aanpak die de gemeente hanteert in het geval van woonoverlast en aan buurtbemiddeling.

Beleid van gemeente Diemen

Hulp en contact

Telefoon 020 31 44 888 of e-mail naar info@diemen.nl