Woningvorming

Woningvorming

Figuur 1 woningvorming: toegestaan onder voorwaarden. Let op: vergunning nodig. Het is toegestaan om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in de verbouwde staat te houden. Hiervoor is een vergunning voor woningvorming nodig. Belangrijke voorwaarden zijn: er zijn regels over kwaliteit, grootte en leefbaarheid, ook een omgevingsvergunning kan nodig zijn. Voor verdere voorwaarden zie www.diemen.nl Let op: toestemming nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Woningvorming ontstaat bij het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten. 
Bij woningvorming gaat het om een eigenaar die een bestaande woning feitelijk opdeelt in meer woningen. Die woningen worden afzonderlijk in de huurmarkt gezet, zonder dat het gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. 
Hiervoor heeft u een vergunning voor woningvorming nodig.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over het toevoegen van gelijkwaardige woonruimten (grootte hiervan) aan de woonruimtevoorraad, het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast en het plaatsen van rookmelders.
Ook is het in sommige gevallen nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen als er toestemming nodig is om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Kosten van de vergunningen

Voor de vergunning zijn leges verschuldigd. 
Via de volgende link vraagt u de vergunning voor woningvorming aan.

Via de volgende link vraagt u de omgevingsvergunning aan.

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wil u er meer informatie over. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.