Samenvoegen

Samenvoegen

Figuur 1 Samenvoeging: Het is niet toegestaan om twee of meer woonruimten samen te voegen tot één woonruimte, tenzij: de woonruimten van één eigenaar zijn, gebruik voor kantoor of praktijkruimte als eigenaar er ook woont, een omgevingsvergunning kan nodig zijn. 

Voor het samenvoegen van woonruimten is geen vergunning vereist indien de eigenaar dit doet voor eigen bewoning of eigen gebruik van die woonruimte voor kantoor of praktijkruimte;
Een samenvoeging die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet is vergunningplichtig op grond van de Huisvestingsverordening. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig of wil u er meer informatie. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.