Vakantieverhuur en Bed & Breakfast

Wilt u uw eigen woning aan toeristen verhuren? Of wilt u een Bed & Breakfast beginnen? Het verhuren van woningen aan toeristen is onder voorwaarden mogelijk. Er zijn twee vormen van toeristische verhuur: vakantieverhuur en Bed & Breakfast.

Bed & Breakfast

Figuur 1: Bed & Breakfast. Toegestaan onder voorwaarden. Let op vergunning nodig: Het verhuren van één of twee kamers in uw woning voor kort verblijf is alleen toegestaan met een onttrekkingsvergunning. Belangrijke voorwaarden zijn: De bewoner(s) is/zijn zelf aanwezig, maximaal 4 personen per nacht, er moet toeristenbelasting betaald worden. 

Het is niet toegestaan om uw gehele woning te verhuren ten behoeve van vakantieverhuur. Dit is in strijd met de in Diemen geldende bestemmingsplannen of beheersverordening. 

Het verhuren van een deel van uw woning door middel van een Bed & Breakfast (of B&B) is onder voorwaarden wel toegestaan. Het verhuren van uw gehele woning (vakantieverhuur) is niet toegestaan. 

Bed & Breakfast verhuur

Onder voorwaarden is een Bed & Breakfast toegestaan. Een Bed & Breakfast is een vorm van toeristische verhuur in een gedeelte van het huis waarin de verhuurder zelf ook woonachtig is en is gericht op kortdurend verblijf. Het serveren van ontbijt bij de overnachting is mogelijk, maar niet verplicht. Een Bed & Breakfast is gevestigd in een gedeelte van een woonhuis of bijgebouw. Belangrijk bij een Bed & Breakfast is dat deze wordt gerund door de eigenaren/hoofdhuurder van het betreffende huis. Als u hoofdhuurder van de woning bent, heeft u mogelijk toestemming van de eigenaar nodig. 

Andere kenmerken van een Bed & Breakfast zijn: 

 • De hoofdfunctie van de woning dient wonen te blijven. 
 • De Bed & Breakfast is wat betreft de activiteit, omvang en schaalgrootte niet te vergelijken met een recreatiewoning, pension, hotel of horecagelegenheid en is niet openbaar.
 • De Bed & Breakfast is kleinschalig. Hierdoor is de kans op overlast voor de omgeving te verwaarlozen. 

Voorwaarden voor Bed & Breakfast verhuur

Voor het verhuren van een deel van uw woning aan toeristen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Hieronder staan de voorwaarden genoteerd. 

 • U dient over een registratienummer te beschikken voor uw Bed & Breakfast. U kunt in de volgende paragraaf lezen hoe u deze kunt aanvragen;
 • U mag aan maximaal vier personen gelijktijdig logies verstrekken’; 
 • Als u een Bed & Breakfast runt in een apart gelegen bijgebouw, dan wordt er gekeken naar de bepalingen in het bestemmingsplan over bedrijfsruimten. Er is dan sprake van een aparte bedrijfsruimte. 
 • U mag uw woning alleen verhuren door middel van Bed & Breakfast als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont en tevens ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen;
 • U verhuurt de Bed & Breakfast voor tijdelijk verblijf;
 • U of uw werknemer is aanwezig als de Bed & Breakfast wordt gebruikt;
 • De verzorging beperkt zich tot het aanbieden van logies, al dan niet met ontbijt, waarbij het ontbijt in een gemeenschappelijke ruimte of op de eigen kamer kan worden genuttigd; 
 • De Bed & Breakfast dient te passen binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze regels zijn hieronder kort toegelicht;
 • De Bed & Breakfast moet onderdeel zijn van uw woning. U mag maximaal 30% van de oppervlakte van uw woning gebruiken voor de Bed & Breakfast. 
  • Dit is inclusief gemeenschappelijke ruimten waarbij de gemeenschappelijke ruimten worden meegerekend conform de meetinstructie. Het gaat hierbij om de gebruiksoppervlakte van het hoofdgebouw;
 • Het percentage van 30% wordt berekend over de gebruiksoppervlakte wonen. Dit is exclusief de gebruiksoppervlakte van de overige inpandige ruimte als bedoeld in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen juli 2019 van de Waarderingskamer”;
 • Gemeenschappelijke ruimten, bestemd voor zowel wonen als voor logies (bijvoorbeeld een toilet, badkamer) tellen voor de helft mee bij de berekening van het oppervlakte van de Bed & Breakfast; 
 • Er wordt niet meer dan een oppervlakte van 50 m2 van de woning gebruikt ten behoeve van de Bed & Breakfast;
 • Als de Bed & Breakfast niet passend is binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, dan is voor de Bed & Breakfast een omgevingsvergunning vereist om af te wijken van het bestemmingsplan. 
 • Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning voor het afwijken het bestemmingsplan aanvragen via het omgevingsloket voor het woonadres waar u de Bed & Breakfast wil vestigen. Op het omgevingsloket kiest u voor de activiteit “handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening”. 
 • Voor de vergunning zijn leges verschuldigd. U vindt de legesverordening (2021) via deze volgende link.

Het aanvragen van een registratienummer voor uw Bed & Breakfast

 Per 1 april 2022 zijn alle Bed & Breakfasts in de gemeente Diemen verplicht om een registratienummer te hebben. Met dit registratienummer houdt de gemeente bij welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden. Het registratienummer is gratis en wordt na aanvraag direct naar het door u opgegeven e-mailadres toegestuurd. 

U kunt een registratienummer aanvragen via deze link.

Wie kan het registratienummer aanvragen? 

U kunt het registratienummer aanvragen voor uw eigen woning of de woning waar u de hoofdhuurder van bent. Als u de verhuur of administratie heeft uitbesteed aan een bedrijf, dan kan dit bedrijf het nummer namens u aanvragen.

Als iemand anders dan de eigenaar de aanvraag doet, dan kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de (rechtmatige) eigenaar. U moet deze toestemming in uw administratie bewaren en kunnen tonen als hierom wordt gevraagd. De persoon die namens u een registratienummer aanvraagt gebruikt de eigen DigiD en vermeldt in de aanvraag ook uw gegevens.

Het registratienummer wordt zowel aan uzelf als aan de eigenaar per e-mail toegestuurd. Op den duur kunnen ondernemers ook eHerkenning gebruiken voor hun aanvraag.

Gebruik van het registratienummer

U dient het registratienummer te gebruiken op al uw advertentieteksten, zoals reclamefolders voor uw Bed & Breakfast. U vult het registratienummer in op het hiervoor beschikbare veld of u plaatst het registratienummer op de eerste regel van de advertentie voor verhuur. 

Hulp en contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.