Short Stay

Short Stay

Figuur 1 Short Stay: Niet toegestaan. Het is niet toegestaan om woonruimte blijvend voor tijdelijke bewoning aan te bieden, behalve voor de adressen die in de Huisvestingsverordening worden genoemd. 

Het verhuren van de woning als short stay voorziening is in Diemen alleen toegestaan voor die complexen die in de bijlage 1 van de Huisvestingsverordening zijn genoemd. 
Het is een activiteit waarvoor een vergunning nodig is volgens de Huisvestingsverordening. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig of wil u er meer informatie. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.