Woningdelen

Woningdelen NW2

Figuur 1 Woningdelen: toegestaan onder voorwaarden. Let op: vergunning nodig. Een woning kan door twee of drie personen-die niet samen een huishouden zijn-gedeeld worden. Hiervoor is een omzettingsvergunnig nodig. Belangrijke voorwaarden zijn: maximaal drie personen die samen één huuovereenkomst hebben. Let op: toestemming nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. 

U kunt uw woning aan maximaal drie personen verhuren volgens de regels van woningdelen. Er is sprake van woningdelen als twee of meer volwassenen een woning samen gebruiken en geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen. Er is dan geen sprake van kamergewijze verhuur en/of inwonen/hospitaverhuur. Er is één huurcontract voor de hele woning. In Diemen is hiervoor een vergunning nodig. In Diemen mag een woning gedeeld worden door maximaal drie personen.

Wilt u uw woning op deze wijze verhuren dan heeft u een vergunning nodig.

Ook is het in sommige gevallen nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen als er toestemming nodig is om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Voorwaarden

Aan deze vergunning kan onder voorwaarden medewerking worden verleend. Deze voorwaarden staan in de Huisvestingsverordening en in de beleidsregels. Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over de indeling van de woning en de grootte van de privé-kamers en het plaatsen van rookmelders. 

Kosten van de vergunning

Voor de vergunning zijn leges verschuldigd. 

Via de volgende link vraagt u de onttrekkingsvergunning aan. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wil u er meer informatie over. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.