Kamergewijze verhuur

Kamergewijze verhuur

Figuur 1 Kamergewijze verhuur: Het is niet toegestaan om in een woning kamers te verhuren en per kamer een huurovereenkomst af te sluiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor een aantal adressen die in de Huisvestingsverordening worden genoemd. 

Het kamergewijs verhuren van uw woning is niet toegestaan in Diemen met uitzondering van de adressen die in Bijlage 1 van de Huisvestingsverordening zijn genoemd. 
Het is een activiteit waarvoor een vergunning nodig is volgens de Huisvestingsverordening. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig of wil u er meer informatie. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.