Woning splitsen in appartementsrechten

Splitsing

Figuur 1 Splitsing: toegestaan onder voorwaarden. Let op: vergunning nodig. Het (juridisch) splitsen van een gebouw of woonruimte om het daarna apart te kunnen verkopen is alleen toegestaan met een splitsingsvergunning. Er zijn regels over kwaliteit, grootte en leefbaarheid. Let op: toestemming nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Als u van uw woning meerdere appartementen of woningen wilt maken dan moet u uw woning splitsen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig. 

Voorwaarden

Het juridisch splitsen van een gebouw of woning om het daarna te verkopen mag alleen met een splitsingsvergunning. Aan deze vergunningaanvraag kan onder voorwaarden medewerking worden verleend. Deze staan in de huisvestingsverordening en in de beleidsregels . Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over indeling en onderhoudstoestand van het gebouw. Met een taxatierapport kunt u de onderhoudstoestand van het gebouw aantonen. Mogelijk moet u een aantal maatregelen treffen om aan een aantal bouwkundige en installatietechnische eisen te voldoen. Het gebouw moet voldoen aan de minimale technische eisen, zoals dat is bepaald in het Bouwbesluit 2012. En het gebruik moet passen binnen het bestemmingsplan. 
Als het gebruik niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan of er moet worden verbouwd, kan het nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen.
 

Kosten van de vergunning

Voor de vergunning zijn leges verschuldigd

Vraag de splitsingsvergunning aan via de volgende link.
Vraag de omgevingsvergunning aan via de volgende link. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wil u er meer informatie over. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.