Tweede woning

Tweede woning

Figuur 1 Tweede woning: toegestaan zonder vergunning. Als een eigenaar of huurder zijn/haar hoofdverblijf buiten de regio heeft, mag een woning als tweede woning worden gebruikt. Belangrijke voorwaarden zijn: alleen koopwoningen of huurwoningen in de vrije sector, minimaal één woning per eigenaar of huurder. 

Als u uw hoofdverblijf buiten de woningmarktregio van Diemen heeft mag een woning in Diemen als tweede woning worden gebruikt.

Voorwaarden

Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. 

  • De woonruimte, indien gehuurd, heeft een rekenhuur boven de liberalisatiegrens €752,33 prijspeil 2021.
  • De eigenaar houdt zijn hoofdverblijf buiten de woningmarktregio (Huisvestingsverordening Artikel 1 definities).
  • Het gaat hierbij om ten hoogste één woning per eigenaar of huurder.

Een tweede woning die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet is vergunningplichtig op grond van de Huisvestingsverordening. Klik [hier] voor de beleidsregels waarin dit precies omschreven staat.

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig of wil u er meer informatie. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.