Vakantieverhuur

Vakantieverhuur

Figuur 1 Vakantieverhuur: niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een hele woning aan toeristen te verhuren en/of een deel van een woning aan toeristen te verhuren wanneer de bewoner(s) zelf niet aanwezig is/zijn. 

Het verhuren van de gehele woning voor vakantieverhuur is niet toegestaan in Diemen. Onder vakantieverhuur valt ook woningruil.  
Vakantieverhuur is een activiteit waarvoor een vergunning nodig is volgens de Huisvestingsverordening tenzij er zich een situatie voordoet die een bijzondere hardheid geeft voor de eigenaar. 

Hulp en Contact

Heeft u hulp nodig of wil u er meer informatie. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.