Opkoopbescherming Diemen

Het college van B&W wil graag dat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. Het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt in Diemen is krap. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

Wat is de opkoopbescherming?

In januari 2022 is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor de gemeente de opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dan een zelfbewoningsplicht. Ze kunnen dus niet meer opgekocht worden door beleggers. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

Vanaf welke waarde?

Het voorstel voor de opkoopbescherming wordt 16 juni besproken in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord is dan gaat de opkoopbescherming vanaf 1 juli 2022 gelden in de hele gemeente Diemen. De opkoopbescherming gaat dan gelden voor woningen met een WOZ-waarde tot € 512.000. 

Voorwaarden verhuren woning

De opkoopbescherming gaat gelden voor woningen die vanaf 1 juli 2022 worden gekocht. Het gaat daarbij om de datum van inschrijving van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar. 

Een woning verhuren mag dan alleen nog onder één van deze voorwaarden: 
1.    Verhuur aan 1e en 2e graads familie. Meer informatie op rijksoverheid.nl.
2.    Tijdelijk gebruik (tot 12 maanden).
3.    Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand.
4.    Woningen die door middel van een terugkoopplicht door een woningcorporatie wordt aangekocht, en na aankoop door deze woningcorporatie opnieuw kan worden verhuurd. 
5.    Als er een leegstandsvergunning voor de woning is afgegeven. 
6.    Gevallen waarin het college van B&W het belangrijk acht dat de woning wordt verhuurd aan specifieke/bijzondere doelgroepen. 

Voor het verhuren is dan wel een vergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan zo'n vergunning aanvragen. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop. 

Vergunning aanvragen 

U vindt hier binnenkort meer informatie hoe u een vergunning opkoopbescherming kunt aanvragen. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 020 31 44 888.

Meer informatie

De regels voor opkoopbescherming zijn verwerkt in de Huisvestingsverordening Diemen 2022. Deze kunt u vanaf  21 juni vinden op de website Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Tot en met 30 juni 2022 gelden de regels die staan in de Huisvestingsverordening Diemen 2021. Meer informatie hierover vindt u via deze link.