Opkoopbescherming Diemen

Het college van B&W wil graag dat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. Het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt in Diemen is krap. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

Wat is de opkoopbescherming?

In januari 2022 is de Huisvestingswet gewijzigd. Dit maakte het voor gemeentes mogelijk om de opkoopbescherming in te voeren. De gemeente Diemen heeft dit vastgelegd in de Huisvestingsverordening Diemen 2022. Hierdoor is per 1 juli 2022 de opkoopbescherming in werking getreden. Voor woningen die vanaf deze datum worden aangekocht, geldt dan een zelfbewoningsplicht. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop. Deze woningen kunnen dan niet meer worden opgekocht door beleggers met het doel deze te verhuren. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

Welke woningen?

De opkoopbescherming geldt voor alle woningen die vanaf 1 juli 2022 zijn aangekocht. Het gaat hierbij om de datum van inschrijving van de akte van levering in het Kadaster. De regeling geldt voor alle koopwoningen in Diemen met een WOZ-waarde (dus niet de verkoopwaarde) tot en met € 512.000,-. De opkoopbescherming geldt voor woningen die op het moment van aankoop nog niet worden verhuurd. Ook geldt de regeling als de woning op het moment van aankoop voor korte tijd (d.w.z. korter dan 6 maanden) is verhuurd. Wordt de woning voor de aankoop al 6 maanden of langer verhuurd? Dan geldt de opkoopbescherming niet.

Verhuren van woningen

Als de opkoopbescherming van toepassing is, kan de woning alleen onder bepaalde voorwaarden worden verhuurd. Voor het verhuren is dan een verhuurvergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan deze vergunning aanvragen. 

Verhuurvergunning aanvragen 

Wilt u een verhuurvergunning aanvragen? Hier vindt u alle voorwaarden. Via deze pagina kunt u ook een vergunning aanvragen. 

Meer informatie

De opkoopbescherming en de geldende voorwaarden zijn geregeld in de Huisvestingswet 2014 en uitgewerkt in de Huisvestingsverordening Diemen 2022.

Wilt u meer weten over de opkoopbescherming of twijfelt u nog? Dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 020 - 31 44 888.