Jeugdhulp

Sociaal Team Diemen en Jeugdconsulenten

Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Vaak is er over praten met andere ouders, de leerkracht of er over lezen voldoende. Ook de jeugdconsulent biedt hulp bij opvoedvragen. Iedereen kan hier gebruik van maken.

In Diemen kunt u op diverse plekken terecht, zoals tijdens de opvoedspreekuren van de Jeugdgezondheidszorg, cursussen over het omgaan met pubers van de GGD, en trainingen voor kinderen van gescheiden ouders van de Ouder- en Kindcoaches. U kunt gebruik maken van deze hulp zonder dat een brief met toestemming van een dokter of gemeente nodig is. Voor andere soorten hulp heeft u wel toestemming nodig, deze vraagt u aan bij de jeugdconsulent.

Beschikbaarheidswijzer

Vanaf 1 januari 2024 is Beschikbaarheidswijzer het online-overzicht van aanbieders van enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) en hoog-specialistische jeugdhulp (HSJH) die zijn gecontracteerd door de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Beschikbaarheidswijzer vervangt de website ikzoekjeugdhulp.nl.

Ga naar de website van Beschikbaarheidswijzer.

Of download de Beschikbaarheidswijzer-app in de Google Play Store (Android) of App Store (Apple).

Specialistische jeugdhulp op het speciaal onderwijs (SJSO)

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt er in Amsterdam en Diemen specialistische jeugdhulp op scholen voor speciaal onderwijs georganiseerd. Met deze nieuwe werkwijze ‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs en hun ouders direct toegankelijk op school. Op de scholen voor speciaal onderwijs zijn gespecialiseerde hulpverleners beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Er wordt per kind of jongere een besluit genomen over welke jeugdhulp wordt ingezet.