Hulp en Ondersteuning

Voor kinderen, jongeren en ouders die hulp of ondersteuning nodig hebben, zijn verschillende opties in Diemen. 

Sociaal Team Diemen en de Brede HOED

Hulp vragen 
Soms gebeurt het dat iemand op meerdere gebieden tegelijk problemen ervaart. Er kunnen dan vragen zijn waarop er even geen antwoord is. Bijvoorbeeld vragen over opvoeden, de woonsituatie, financiën of de gezondheid. Mogelijk kan het Sociaal Team Diemen dan helpen. Een professional kan de aanmelding naar het Sociaal Team Diemen doen, maar u als burger kunt ook zelf een aanmelding doen.
Wilt u hulp? Hiervoor kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier (welke u vindt onder 'informatie en aanmelden'), bellen naar de Brede HOED of even binnenlopen. Het Sociaal Team Diemen zorgt ervoor dat u één contactpersoon krijgt. Dat is prettig voor u, want u hoeft dan maar één keer uw verhaal te vertellen. Uw contactpersoon heeft het contact met de andere hulpverleners die bij u betrokken zijn. 
We maken met u en met de andere leden van uw gezin afspraken over hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze afspraken schrijven we op in een plan. Alle gesprekken in en met het team zijn vertrouwelijk. Uw contactpersoon van het Sociaal Team Diemen helpt u bij het vinden van oplossingen. Ook kijkt uw contactpersoon of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen helpen. 

Informatie en aanmelden 
Het Sociaal Team Diemen is telefonisch bereikbaar via (020) 31 44 700. Het adres is de Brede HOED, D.J. den Hartoglaan 8 te Diemen. De Brede HOED is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Een professional of een inwoner kan aanmelden voor hulp via het aanvraagformulier Sociaal Team Diemen.

Ouder- en Kindcoaches

Op elke basisschool in Diemen is er een Ouder- en Kindcoach (OK-coach). Ook bij de kinderverblijven en peuterspeelzalen is een Ouder- en Kindcoach betrokken. U kunt bij de OK-coaches terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind(eren).

Vragen kunnen zijn: 

 • Mijn kind is vaak boos of angstig of zit niet lekker in zijn vel.
 • Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kind ondersteunen?
 • Mijn kind(eren) kom(t)en steeds vaker en vroeger bij ons in bed slapen.
 • Het lukt ons niet een passend ritme te krijgen.
 • Mijn kind is een moeilijke eter.
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niet alleen maar wil gamen en vaker naar buiten gaat.
 • Ik heb het gevoel dat mijn kind wordt gepest of mijn kind zegt dat hij/zij wordt gepest.
 • Mijn kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen.
 • Mijn kind gaat steeds later slapen, wat kan ik hieraan doen?
 • Is er financiële ondersteuning mogelijk voor de sport van mijn kind?
 • Kan ik thuishulp krijgen van een organisatie voor doelen die ik met mijn kind wil bereiken?

 
Bovenstaande vragen zijn voorbeelden, maar u kunt met elke vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind bij de OK-coaches terecht. Ook als u even wilt sparren over de opvoeding van uw kind bent u van harte welkom bij de OK-coaches.  

Ook hebben de OK-coaches gesprekjes met kinderen. Uiteraard altijd met toestemming van ouders.
 
Alles wat de OK-coaches met ouders bespreken, wordt niet automatisch gedeeld met school. Als ouders geen toestemming geven, dan blijft hetgeen dat besproken wordt bij de OK-coaches.  
U kunt de OK-coaches bij voorkeur e-mailen om uw vraag te stellen of een afspraak te maken. Dat kan via het e-mailadres okcoaches@diemen.nl
De telefoonnummers van de Ouder- en Kindcoaches zijn:

Regina Hogenberg 06-21277185
Lina van der Baaren 06-23898582
Petra van der Goot 06-46195604
Nilufer Akay 06-29533664
Raoul Frankel (voor de leeftijd 0-4 jaar)  06-19605631

 

Preventie/vrij toegankelijk aanbod

Diemen wil dat kinderen en jongeren kansrijk opgroeien in een veilige, sociale en gezonde omgeving en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor de jeugd in Diemen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel gratis ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, relaties, sporten of taalontwikkeling.

In Diemen is er een groot aanbod aan vrij toegankelijke hulp en ondersteuning. Met voorlichting en advies helpen we gezinnen op weg. Als kinderen, jongeren of hun ouder(s) en/of verzorger(s) in Diemen vragen hebben of tegen problemen aanlopen, kunnen zij op verschillende plekken terecht. Zo kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) met opvoedvragen terecht bij het opvoedspreekuur van de jeugdverpleegkundigen van de GGD in Diemen. Voor kinderen en jongeren zijn er weerbaarheidstrainingen, het kinderwerk en jongerenwerk van Welzijn Diemen, het Gezonde School programma op basisscholen in Diemen, ondersteuning in de overstap van de basisschool naar de middelbare school en nog veel meer. Er is ondersteuning bij vragen over financiën, gezondheid, opvoeden, relaties, sporten, voeding of taalontwikkeling. Verschillende organisaties in Diemen bieden dit preventieve aanbod aan. Met elkaar vormen deze organisaties een netwerk van laagdrempelige ondersteuning dat ervoor zorgt dat kinderen, jongeren en hun ouders weer verder kunnen. Het aanbod wordt gefinancierd door de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om gratis en zonder verwijzing of indicatie deel te nemen aan dit aanbod. 

Hier vind je een overzicht van het aanbod voor kinderen, jongeren en hun opvoeders in Diemen. Heeft u vragen over het preventieve aanbod of wilt u weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met één van de Ouder- en Kindcoaches of het Sociaal Team Diemen via de informatie hierboven.

Jongerenwerk

Heb je problemen thuis of op school? Heb je het gevoel dat je nergens met je problemen terecht kan? Je bent de enige niet. Soms is het prettig om mensen om je heen te hebben die je begrijpen en je weer op weg kunnen helpen. Ben je tussen de 10 en 23 jaar en woon je in Diemen? Neem dan contact op met het Jongerenwerk van Welzijn Diemen. Welzien Diemen organiseert activiteiten voor jongeren en biedt 1-op-1 coaching aan jongeren. Meer informatie over de activiteiten van Welzijn Diemen en contactgegevens vind je via de website van Welzijn Diemen

Jeugd en Veiligheid

Jongeren kunnen in groepen of individueel voor overlast zorgen. De gemeente voert regelmatig overleg met instanties als de politie, het jongerenwerk, het Sociaal Team Diemen en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg.

Sociaal Team Diemen
Het is belangrijk om jongeren, bewoners en ondernemers met elkaar in contact te brengen en hun problemen bespreekbaar te maken. De gemeente doet er alles aan om jongeren in beeld te krijgen die de veiligheid voor zichzelf of de omgeving op het spel zetten. Het Sociaal Team Diemen kan daarbij de juiste begeleiding bieden of de juiste organisatie inschakelen om de jongere te begeleiden.

Melden van jeugdoverlast
U kunt jeugdoverlast melden via meldingen openbare ruimte.

Om u zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat u ook informatie geeft over:
•    Aantal jongeren die overlast geven, geschatte leeftijd, meisjes/jongens, etc.
•    Beschrijving van de locatie.
•    Is er sprake van vervuiling, herrie, intimideren etc.
•    Op welke tijdstippen, dagen.
•    Welke melders geven het signaal af en welke acties zijn al ondernomen.

Jeugdveiligheidsbeleid
Gemeente Diemen werkt samen met andere Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn) voor een gezamenlijke aanpak rondom Jeugd en Veiligheid. Door in te zetten op maatwerk, regie en borging, wordt inzichtelijk gemaakt waar de prioriteiten liggen en aansluiting gevonden bij de veiligheidsproblematiek van Diemen.