Jeugd

We willen dat alle kinderen en jongeren in Diemen kansrijk opgroeien in een veilige, sociale en gezonde omgeving. En dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen, jongeren en ouders die wat extra hulp nodig hebben, kunnen ook bij gemeente Diemen terecht. Zo ondersteunen we gezinnen met een laag inkomen bijvoorbeeld met de stadspas, extra geld voor sport en cultuur of een bijdrage in de school- of opvangkosten. Ook stimuleren we kinderen en jongeren zoveel mogelijk om de goede keuzes te maken in hun (vervolg-)opleiding. De leerrecht helpt jongeren om de weg naar school of werk terug te vinden. 

Als u vragen heeft of hulp nodig bij het opvoeden/opgroeien van uw kinderen, dan kunt u in Diemen op diverse plekken terecht. Zoals bij de opvoedspreekuren van de Jeugdgezondheidszorg, cursussen over het omgaan met pubers van de GGD, en trainingen voor kinderen van gescheiden ouders van de Ouder- en Kindcoaches. U kunt gebruik maken van deze hulp zonder dat een brief met toestemming van een dokter of gemeente nodig is. Voor andere soorten hulp heeft u wel toestemming nodig. Deze vraagt u bijvoorbeeld aan bij de jeugdconsulent.