Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. De gemeente moet er voor zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en dat u kunt meedoen aan de samenleving. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Als u hulp nodig heeft, kunt u terecht bij de Wmo consulenten. Bekeken wordt wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen en waar u ondersteuning van de gemeente bij nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van uw woning, huishoudelijke hulp, begeleiding thuis of Wmo vervoer.

Uw hulpvraag melden bij de gemeente 

Voordat u een aanvraag kunt doen voor een Wmo voorziening, moet u uw hulpvraag eerst melden bij de gemeente. 

Voor uitgebreide informatie over het aanvragen van voorzieningen: ga naar Wmo voorzieningen . Hier leest u meer over de procedure.

Wmo vervoer en bent u 75 jaar of ouder?

Heeft u alleen een vraag over Wmo vervoer en bent u 75 jaar of ouder? Kijk dan bij: Wmo vervoer.

Contractering Wmo-begeleiding

Begeleiding door het Wmo bestaat uit dagbesteding (inclusief vervoer), individuele begeleiding, woon- en huishoudelijke begeleiding en logeeropvang.

De begeleiding is bedoeld voor inwoners die niet, of onvoldoende, in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Ook als zij al hulp krijgen van bijvoorbeeld mantelzorgers of andere personen uit hun sociale netwerk. De begeleiding is afgestemd op de behoeften, kenmerken en mogelijkheden van een persoon met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De begeleiding zorgt ervoor dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven. Het vervoer van en naar een locatie maakt hier onderdeel van uit.

Voor de levering van begeleiding heeft de gemeente Diemen via een Open House model contracten met verschillende aanbieders afgesloten. De overeenkomsten hebben een looptijd van twee jaar en drie maanden met een verlengoptie van maximaal twee keer één jaar. Vanaf 1 augustus 2019 is het mogelijk om gedurende de looptijd nieuwe opdrachtnemers tussentijds te contracteren. Inschrijvers moeten aan alle voorwaarden en vereisten van Tenderned voldoen. Inschrijven kan uitsluitend digitaal via het platform en inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de inschrijving. Binnen vier weken na inschrijving ontvangt de inschrijver bericht. Inschrijvingen die de gemeente vier maanden voor het einde van de looptijd van de raamovereenkomsten ontvangt, worden niet meer in behandeling genomen. Contractering vindt plaats door het ondertekenen van een overeenkomst.

Informatie

Inschrijven kan via het platform Tenderned.