Diemen steunt Oekraïne - Diemen підтримує Україну

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. De gemeente Diemen steunt het Oekraïense volk en wenst hen zeer veel kracht en sterkte om deze zware tijd te doorstaan. Vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente Diemen opdracht gekregen opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. We zijn er trots op dat wij als kleine gemeente onze steentje hieraan bijdragen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest belangrijke informatie over hulp, opvang en voorzieningen in Diemen. 

Vluchtelingenwerk heeft één keer in de twee weken op vrijdagochtend (vanaf 21 oktober) een inloopspreekuur voor vluchtelingen in buurthuis ’t Kruidvat. 

Tijd: 11.00 uur – 12.00 uur. 
Locatie: Ouderkerkerlaan 30, Diemen Zuid.

Hier kunt u al uw vragen stellen over uw vluchtelingenstatus, werk, onderwijs en meer.

Algemene informatie 

Huidige opvang

Op dit moment wordt een deel van de vluchtelingen opgevangen in een  hotel in Diemen Zuid. Een ander deel van de Oekraïense vluchtelingen wordt opgevangen in Diemense huishoudens. In de tussentijd kijkt de gemeente naar opvang voor de langere termijn.

Vluchtelingen in huis opvangen

Vluchtelingen die u in huis heeft, moeten zich inschrijven bij de gemeente Diemen. De hoofdbewoner moet hiervoor toestemming geven. Ze worden dan ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Ze komen dan in aanmerking voor voorzieningen zoals onderwijs en leefgeld. Voor het inschrijven, moet u een afspraak maken bij Burgerzaken. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met het volgende nummer: (020) 31 44 888. 

Leefgeld/wooncomponent 

Vluchtelingen die ingeschreven staan bij de gemeente en worden opgevangen door de gemeente krijgen voorlopig leefgeld. Dit is een toelage voor kleding en persoonlijke uitgaven. 
Vluchtelingen die particulier worden opgevangen krijgen een wooncomponent uitbetaald. De vluchtelingen krijgen deze bedragen zelf. Het gasthuishouden krijgt dus geen geld. De toelage wordt niet uitgekeerd aan minderjarige kinderen, maar aan de ouder. De toelage wordt zoveel mogelijk uitbetaald op een bankrekening.

Hulp aanbieden

Op deze pagina vindt u een overzicht hoe u uw hulp kunt aanbieden. Hieronder een overzicht: 

Geld doneren voor Oekraïense vluchtelingen

Via Giro 555  kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555. 

Informatie voor vluchtelingen 

Openen bankrekening 

Op dit moment zijn er twee banken waar vluchtelingen gratis een bankrekening kunnen openen: de Bunq bank en de ING-bank. Zie ook de websites: 

Nederlandse taal voor volwassenen in het Oekraïens 

Via de volgende link krijgen vluchtelingen tips over het leren van de Nederlandse taal.

Onderwijs

Vluchtelingen uit Oekraïne tussen de 5 en 17  jaar hebben recht op onderwijs. De kinderen en jongeren worden geplaatst in nieuwkomersklassen (basisonderwijs) of internationale schakelklassen (voortgezet onderwijs). Dit zijn speciale klassen voor nieuwkomers, waarin zij onder andere extra taallessen krijgen om de Nederlandse taal te leren en hulp krijgen bij het verwerken van trauma’s. Kinderen tot 12 jaar kunnen worden ingeschreven op 1 van de acht basisscholen die Diemen heeft. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zich inschrijven bij het ISK. Het ISK is de Internationale Schakelklas in Amsterdam. Meer informatie over het inschrijven is via de volgende link  te vinden. 

Online onderwijs in het Oekraïens

Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Oekraïense vluchtelingen kunnen voor medisch noodzakelijke zorg terecht bij artsen en verloskundigen zonder daar zelf voor te hoeven betalen. De zorgverlener kan het geld terugvragen bij de overheid via een speciale regeling, de zogeheten CAK-regeling.

 • Verwijzing naar een specialist
  Als de patiënt naar een specialist in het ziekenhuis wil, moet dit eerst worden besproken met de huisarts (tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie). In de avond- en nachturen (tussen 17.00 en 08.00 uur) is er een ‘huisartsenpost’, daar kan men voor spoedgevallen terecht wat niet kan wachten tot de volgende dag.
   
 • Tandarts
  Voor tandartsenzorg is geen verwijzing nodig. Men kan op eigen gelegenheid binnenlopen bij een tandarts. De kosten komen meestal wel voor eigen rekening. Alleen spoedeisende tandheelkundige hulp wordt vergoed; orthodontie bijvoorbeeld is voor eigen rekening.

Werk

Vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Meer informatie hierover is te lezen via de volgende link

Documenten
Om te kunnen werken hebben vluchtelingen uit Oekraïne een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN).
Tijdens de overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022 geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. Daarnaast streeft het Rijk ernaar om deze overgangsperiode half april 2022 uit te breiden voor:

 • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming kregen of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die volgens Oekraïens recht is afgegeven.

Handige websites

 • Refugee Help
  RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. De website is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
 • Open Embassy
  Support voor mensen uit Oekraïne.
 • Daarom Diemen
  Informatie over Diemen.