Wandellandschap Oosterringdijk

De gemeente gaat de Oosterringdijk herinrichten om het wandellandschap te verbeteren. Tegelijkertijd knappen we de openbare ruimte op rond de flats aan de Tobias Asserlaan en Martin Luther Kinglaan. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het ontwerp. Veel bewoners hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp. De reacties hebben we gebruikt bij het maken van het definitief ontwerp.

Het definitief ontwerp is via de volgende link te bekijken.
Het ontwerpboekje is via de volgende link te bekijken.
Het reactieverslag met daarin de reacties op het voorlopig ontwerp is via de volgende link terug te lezen.

Belangrijke punten uit het ontwerp

Verblijf en ontspanning staan in het ontwerp centraal, samen met aandacht voor groen, water, flora en fauna. In het wandellandschap passen we verschillende landschappelijke principes toe, waardoor een gevarieerd beeld ontstaat. We voegen veel planten en meer dan 100 bomen toe in het gebied, waarbij we gebruik maken van veel verschillende soorten om de biodiversiteit te versterken. Ook is de verbinding tussen het landschap en het water in het ontwerp versterkt. In het ontwerp zijn verschillende verblijfsplekken, een avontuurlijke speelplek aan het water en een hondenspeelplek opgenomen. De ingangen van het wandellandschap verbinden we beter met de ingangen van de flats. De parkeerplaatsen richten we anders in, zodat er meer ruimte ontstaat voor groen en de inrichting beter aansluit bij het omliggende gebied.

Ten opzichte van het voorlopig ontwerp is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Er is een jeu de boulesbaan toegevoegd op verzoek van bewoners.
  • Het speeleiland komt op een andere plek. Op deze manier is er een betere scheiding tussen het hondenlosloopgebied en de speelplek.
  • De mogelijkheid om op de parkeerplaatsen rond te kunnen rijden i.p.v. achteruit te moeten rijden is toegevoegd op verzoek van bewoners. 
  • Er is meer groen toegevoegd op en rondom de parkeerplaatsen. 
  • Er is een bomenlaan toegevoegd langs het water parallel aan het spoor. 
  • De oevers van de Oosterringvaart krijgen verschillende vormen. Dat is positief voor de flora en fauna in het gebied.
Welk gebied?

Het wandellandschap Oosterringdijk en omgeving bestaat uit de hele Oosterringdijk en het groengebied tussen de Tobias Asserlaan en de Martin Luther Kinglaan. Via het definitief ontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving krijgt u een goed beeld van het gebied. 

Wat zijn de volgende stappen?

Eerst verwerken we het definitief ontwerp in technische tekeningen en besteden we de opdracht aan. We verwachten in eind 2023 met de werkzaamheden te kunnen starten. Als we meer weten over de planning, ontvangt u daarover een brief. 

Werkzaamheden andere partijen

In de aankomende periode gaan Liander Gas en Liander Elektra onderhoud uitvoeren in uw wijk. U ontvangt daarover nog een brief van Liander.  

Meer weten?

Heeft u nog vragen, of ontvangt u het definitief ontwerp of reactieverslag liever op papier? Bel dan naar (020) 31 44 888 en vraag naar Rens Snoek.