Wandellandschap Oosterringdijk

De gemeente gaat de Oosterringdijk herinrichten om het wandellandschap te verbeteren. Tegelijkertijd knappen we de openbare ruimte op rond de flats aan de Tobias Asserlaan en Martin Luther Kinglaan. Nadat het definitief ontwerp in maart 2023 is vastgesteld, zijn wij aan de slag gegaan met het beplantingsplan. Hierin wordt in detail aangegeven wat voor soort bomen, hagen en struiken er in het gebied blijven en geplant worden. 

Het beplantingsplan is halverwege december gepresenteerd. Er zijn meerdere suggesties opgenomen in het beplantingsplan. De aanpassingen kunt u hier bekijken

Het beplantingsplan gepresenteerd op de bewonersavond kunt u via deze link bekijken

Het definitief ontwerp is via deze link te bekijken.
Het ontwerpboekje is via de volgende link te bekijken.
Het reactieverslag met daarin de reacties op het voorlopig ontwerp is via de volgende link terug te lezen.

Vergunningen aangevraagd voor kappen, verplanten en uitgebreid snoeien

Voor het kappen, verplanten en uitgebreid snoeien van bomen in dit project zijn nu vergunningen aangevraagd. De vergunningen zijn aangevraagd voor het in totaal kappen van 142 bomen en verplanten van 4 bomen. 60 bomen moeten worden gekandelaberd (meer dan 30% gesnoeid). Alle bomen die gekapt worden, worden vervangen. Bovendien planten we meer dan 100 extra bomen in het gebied. 

Het project Wandellandschap Oosterringdijk en omgeving is opgedeeld in drie deelgebieden, namelijk: 

Per deelgebied is een vergunning aangevraagd. 

Hoeveelheden per deelgebied:

Parkeerterreinen Martin Luther King flats 
Te kappen bomen – 27 stuks

Parkeerterreinen Tobias Asserlaan flats
Te kappen bomen – 30 stuks
Te verplanten bomen – 2 stuks

Groengebied langs de Oosterringdijk en het spoor
Te kappen bomen – 85 stuks
Te verplanten bomen – 2 stuks

Daarnaast worden er in het groengebied 60 bomen gekandelaberd (meer dan 30% gesnoeid). Volgens het boombeleid van de gemeente Diemen zijn bomen die meer dan 30% gesnoeid worden ook vergunningsplichtig. Voor het snoeien van de 60 bomen is dan ook een aparte vergunning aangevraagd, klik hier voor de situatietekening.

Bijbehorende bijlagen bij de aanvragen:

 • BEA 2020
 • BEA 2023 (actualisatie)
 • Quickscan Oosterringdijk september 2022
 • Nader soortgericht onderzoek Oosterringdijk december 2023
 • Werkprotocol Oosterringdijk maart 2024

U kunt een mail sturen naar info@diemen.nl om de bijlagen op te vragen. 

Belangrijke punten uit het ontwerp

Verblijf en ontspanning staan in het ontwerp centraal, samen met aandacht voor groen, water, flora en fauna. In het wandellandschap passen we verschillende landschappelijke principes toe, waardoor een gevarieerd beeld ontstaat. We voegen veel planten en meer dan 100 bomen toe in het gebied, waarbij we gebruik maken van veel verschillende soorten om de biodiversiteit te versterken. Ook is de verbinding tussen het landschap en het water in het ontwerp versterkt. In het ontwerp zijn verschillende verblijfsplekken, een avontuurlijke speelplek aan het water en een hondenspeelplek opgenomen. De ingangen van het wandellandschap verbinden we beter met de ingangen van de flats. De parkeerplaatsen richten we anders in, zodat er meer ruimte ontstaat voor groen en de inrichting beter aansluit bij het omliggende gebied.

Ten opzichte van het voorlopig ontwerp is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Er is een jeu de boulesbaan toegevoegd op verzoek van bewoners.
 • Het speeleiland komt op een andere plek. Op deze manier is er een betere scheiding tussen het hondenlosloopgebied en de speelplek.
 • De mogelijkheid om op de parkeerplaatsen rond te kunnen rijden i.p.v. achteruit te moeten rijden is toegevoegd op verzoek van bewoners. 
 • Er is meer groen toegevoegd op en rondom de parkeerplaatsen. 
 • Er is een bomenlaan toegevoegd langs het water parallel aan het spoor. 
 • De oevers van de Oosterringvaart krijgen verschillende vormen. Dat is positief voor de flora en fauna in het gebied.
Welk gebied?

Het wandellandschap Oosterringdijk en omgeving bestaat uit de hele Oosterringdijk en het groengebied tussen de Tobias Asserlaan en de Martin Luther Kinglaan. Via het definitief ontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving krijgt u een goed beeld van het gebied. 

Wat zijn de volgende stappen?

Eerst verwerken we het definitief ontwerp in technische tekeningen en besteden we de opdracht aan. We verwachten in eind 2023 met de werkzaamheden te kunnen starten. Als we meer weten over de planning, ontvangt u daarover een brief. 

Werkzaamheden andere partijen

In de aankomende periode gaan Liander Gas en Liander Elektra onderhoud uitvoeren in uw wijk. U ontvangt daarover nog een brief van Liander.  

Vraag en antwoord

Na het delen van het definitief ontwerp hebben we verschillende vragen en opmerkingen ontvangen. De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we hier op een rijtje gezet. Voor andere vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Rens Snoek of beleidsmedewerker Vera van Haastrecht. U kunt bellen via het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888 of een e-mail sturen naar info@diemen.nl

Welke verschillen zitten er tussen het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp?

De belangrijkste wijzigingen tussen het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp zijn:

 • Er is een jeu de boulesbaan toegevoegd op verzoek van bewoners, op het grasveld ter hoogte van de Johan van Soesdijkstraat
 • Het speeleiland komt op een andere plek. Op deze manier is er een betere scheiding tussen het hondenlosloopgebied en de speelplek. Ook komt er aan een kant een bredere watergang en een trekpondje dat loopt over de smallere watergang.
 • Er is een wijziging in de route van de wandelpaden langs de geluidswal. De route sluit nu beter aan.
 • Er is een wijziging in de loopronde met verlichting, de verlichte ronde is kleiner gemaakt om bestaande flora en fauna te beschermen.
Waarom zit er verschil in het aantal bomen dat gekapt moet worden tussen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp?

Het verschil in het aantal te verwijderen bomen tussen het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp is 15 bomen. Door een fout in de tekst bij de tekening in het voorlopig ontwerp lijkt het of er een groter verschil is. Dit is heel vervelend. Deze fout stond alleen in de legenda, dat is de tekst bij de tekening. Op de tekening zelf stonden geen fouten in de aantallen bomen. Daarop is precies te zien welke bomen behouden, verplant en gekapt worden. 

De aantallen op een rij:
In het definitief ontwerp staat:

 • 120 bomen worden aangemerkt als te kappen vanwege korte/slechte levensverwachting en
 • 35 bomen te kappen vanwege het ontwerp.

Een totaal van 155 te kappen bomen in het definitief ontwerp.

Er worden 247 nieuwe bomen geplant, 313 bomen blijven behouden. Ook komen er veel verschillende heesters, planten en ander groen terug. 
In het voorlopig ontwerp staat:
Op de tekening staan de juiste aantallen weergegeven:

 • 121 bomen te kappen vanwege korte/ slechte levensverwachting (de rode stippen in de tekening) en
 • 19 bomen te kappen vanwege het ontwerp

Een totaal van 140 te kappen bomen in het voorlopig ontwerp. 

NB, de tekst bij de kaptekening in het voorlopig ontwerp geeft -foutief-  aan:

 • 63 bomen te kappen vanwege  korte/ slechte levensverwachting en
 • 19 te kappen bomen te kappen vanwege het ontwerp 

Een totaal van 82 te kappen bomen. 

Waarom moeten er bomen worden gekapt?

Er zijn verschillende redenen waarom er bomen moeten worden verwijderd:

Vanwege het niet overleven van de noodzakelijke ophoging:

 • De te kappen bomen bij de parkeerplaatsen (49) 

Vanwege ziekte of einde levensduur:

 • In totaal in het wandellandschap 69 waaronder 15 Canadese populieren

Vanaf de leeftijd van 30-35 jaar neemt het risico op takbreuk van zwaardere takken bij Canadese populieren toe. Voor het overgrote deel van de Canadese populieren in het gebied geldt dat zij gezien hun leeftijd (47 jaar) een risico vormen vanwege takbreuk. Helaas is dat aan de buitenkant niet goed zichtbaar. Om die reden moeten de Canadese populieren herhaaldelijk flink teruggesnoeid worden, waardoor ze een veilige restlevensduur van 5 - 10 jaar krijgen. We willen voorkomen dat we over 5 tot 10 jaar alle gesnoeide bomen in één keer moeten vervangen, dus doen we dit stapsgewijs. Daarom hebben wij ervoor gekozen om van de te snoeien bomen bij de opknapbeurt er 15 te verwijderen en 1 op 1 te vervangen voor een andere type populier. 

Vanwege het ontwerp:

 • 8  bomen op het parkeerterrein, dit waren er 11. Inmiddels is het ontwerp voor het parkeerterrein bij Tobias Asserlaan 396 – 444 aangepast. Hierdoor kunnen 3 bomen extra blijven staan, waardoor er totaal 8 bomen moeten worden verwijderd vanwege het ontwerp.
 • 3 bomen vanwege benodigde duiker als verbinding tussen Oosterringvaart en sloot langs Oranjelaan
 • 17 bomen vanwege verbinding beide watergangen en speelplek, waaronder 8 Canadese populieren (leeftijd 1x 32 jaar en 7x 47 jaar)
 • 4 bomen vanwege inrichting van wandelpaden
Kan ik de BomenEffectAnalyse (BEA) ontvangen?

Een extern en onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in boombeheer heeft in 2020 een BoomEffectAnalyse (BEA) uitgevoerd waarin de conditie van de bomen is beoordeeld. In de afgelopen maanden zijn de bomen door hetzelfde bureau nogmaals bekeken. Beide rapporten zullen wij op aanvraag delen met bewoners. Uiteraard is het ook mogelijk om de BEA samen door te lopen en persoonlijk toe te lichten. Door de webrichtlijnen kunnen we de BEA niet plaatsen op de website van de gemeente. U kunt een mail sturen naar info@diemen.nl om de BEA op te vragen en een afspraak te maken. 

Waarom zijn de parkeerplaatsen gedraaid?
 • Door het parkeerterrein te draaien is het mogelijk om een bredere entreezone te creëren waarin groen is opgenomen. Dit heeft als voordeel dat hiermee ook busjes op de stoep worden geweerd en een aantrekkelijkere entree wordt gemaakt. 
 • Minder verharding en meer ruimte voor grotere bomen in meer groen, hittestress tegengaan op parkeerplek
 • Door de bredere entreezone wordt een overzichtelijke en veilige ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers
Beschermen bomen tegen geluid en het wegvangen van fijnstof van de A10?

De GGD Amsterdam heeft onderzoek uitgevoerd naar de rol van groen en bomen bij het afvangen van fijnstof. Uit het onderzoek blijkt dat groen en bomen wel fijnstof opnemen, maar niet veel. 
Wat geluid betreft doet groen ook niet erg veel om geluid tegen te houden. Het helpt wel wat als het een dikke haag is, maar losse bomen helpen niet zo erg tegen geluid. Groen geeft wel prettige geluiden die afleiden van verkeerslawaai. Je hoort de bomen ruisen, vogels, etc. Dit zijn geluiden die ook na de opknapbeurt blijven bestaan.

Waarom zit er een speelplek in dit gebied, en waarom is er gekozen voor deze locatie?

Volgens het beleid van de gemeente Diemen moet er voor alle leeftijden speelgelegenheid te vinden zijn binnen een bepaalde afstand. Het aanbod is in dit gebied erg beperkt. Voor de jongere leeftijd liggen de locaties dichterbij woningen. In het groengebied, dat door iedereen en alle leeftijden gebruikt wordt, is juist gedacht aan een speelplek voor oudere kinderen. De keuze voor een waterspeelplek heeft meerdere redenen. Zo hebben bewoners en bezoekers aangegeven dit leuk te vinden. Daarnaast wordt dit gebied op verschillende manieren gebruikt, ook door hondeneigenaren als uitlaatgebied. Het water zorgt voor een natuurlijke grens tussen de speelplek en het losloopgebied voor honden, aangezien honden verboden zijn op een speelplek. 

De locatie van de nieuwe speelplek wordt ook gecombineerd met de waterverbinding van de twee watergangen, de hoger gelegen Oosterringvaart en de watergang in het gebied. Het verbinden van de sloot gebeurt aan het einde van de watergang zodat er een goede doorstroming gecreëerd wordt. Daarmee wordt de waterkwaliteit flink verbeterd.

Welke onderzoeken zijn er gedaan naar flora en fauna?

Er is door een externe deskundige onderzoek gedaan naar de flora en fauna binnen het gebied. Een Quickscan en nadere soortgerichte onderzoeken. Beide rapporten zullen wij op aanvraag delen met bewoners. Uiteraard is het ook mogelijk om de rapporten samen door te lopen en persoonlijk toe te lichten. Door de webrichtlijnen kunnen we de rapporten niet plaatsen op de website van de gemeente. U kunt een mail sturen naar info@diemen.nl om de rapporten op te vragen en een afspraak te maken.

Welke participatiemomenten zijn er allemaal geweest?

We hebben een zorgvuldig en uitgebreid participatietraject doorlopen. Op verschillenden momenten is omwonenden en bezoekers van het wandelgebied Oosterringdijk actief gevraagd naar hun mening: 

 • 1)    Enquête, juli 2020 
 • 2)    Reactie op het schetsontwerp, maart 2021
 • 3)    Reactie op het voorlopig ontwerp, februari 2022
 • 4)    Reactie op het beplantingsplan, december 2024

Bij het schetsontwerp en voorlopig ontwerp organiseerden we bijeenkomsten waarin mensen vragen konden stellen over het ontwerp. Het ontwerp werd bovendien toegelicht in een video.

Dit is gecommuniceerd via bewonersbrieven aan bewoners van de Tobias Asserlaan, Martin Luther Kinglaan en Diemerkade; via de website van de gemeente; via sociale mediakanalen van de gemeente en via de informatieborden bij het wandelgebied. Bij het vaststellen van het schetsontwerp en van het definitief ontwerp is een persbericht verzonden. Alle binnengekomen reacties zijn geanonimiseerd en gebundeld in reactieverslagen en konden op de website gelezen worden.

Afbeelding poster 5