Illegale afvaldumpingen

Toezichthouders controleren op het illegaal dumpen van afval. Ze controleren op zowel illegale bedrijfsdumpingen als op het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval (bijplaatsen op straat of op andere wijze verkeerd aanbieden).

Als u uw afval op verkeerde wijze aanbiedt en dit door ons wordt geconstateerd, dan verwijderen wij het afval voor u. De kosten voor het verwijderen van het afval worden dan op u verhaald (bestuursdwang). Deze kosten zijn minstens 120 euro.

Container kapot?

Als een container of collector niet functioneert dan verzoeken wij u om hiervan melding te maken. Ook als een container of collector niet werkt mag u het afval niet ernaast plaatsen. In zo’n geval kunt u het afval in een andere container doen, naar het recycleplein brengen of (tijdelijk) terug mee naar huis nemen en op een later tijdstip opnieuw het afval aanbieden. 
Een melding maken van een defecte container kunt u hier doen: Meldingen Openbare ruimte - Gemeente Diemen

Ziet u op straat afval waarvan u wilt dat het opgeruimd wordt, dan kunt u dit eveneens melden op de pagina Meldingen Openbare ruimte - Gemeente Diemen. Ook kunt u gebruik maken van makkelijk melden app.

Bent u op zoek naar meer informatie over afval en afvalinzameling in Diemen? Kijk dan op deze pagina: Diemen naar minder restafval - Afvalplan Diemen 2020