Dorpse verbondenheid

In 2040 is Diemen nog steeds een relatief dorpse en rustige gemeente vergeleken met de rest van de regio. Inwoners ontmoeten elkaar makkelijk en voelen zich met elkaar verbonden. Dit draagt bij aan het welzijn van inwoners, doordat het bijvoorbeeld helpt om eenzaamheid tegen te gaan. Elke wijk heeft in 2040 een zogenaamd hart of plein waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook de stations zijn uitnodigende ontmoetingsplekken. Het belangrijkste hart van Diemen is het Diemerplein. De (sport)verenigingen en evenementen in Diemen dragen bij aan het gevoel dat we bij elkaar horen.

We bouwen tot 2040 op kleinschalige wijze woningen in het bestaande dorp. In 2040 kun je oud worden in je eigen wijk, doordat er voldoende woningen en zorgvoorzieningen voor ouderen zijn. Het aantal arbeidsplaatsen houden we op peil, zodat Diemenaren en Diemenezen ook in Diemen kunnen werken.