Groei en Verstedelijking

In 2040 hebben we in Diemen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen, met bijpassende voorzieningen. De metropoolregio Amsterdam waar Diemen deel van uitmaakt, functioneert steeds meer als één stad.

Het water van de Diem vormt een duidelijke scheidslijn tussen stedelijk Diemen en het groene buitengebied. Binnen stedelijk Diemen (ten westen van de Diem, zoals de Diemerpolder) voegen we kwalitatief goede woningen, werklocaties, stedelijk groen en ontmoetingsruimtes toe. Hier wordt extra op ingezet rondom stations. In de Diemerscheg (met hierin o.a. het Diemerbos en het Penbos), kun je aan de drukte van de stad ontsnappen. Hier geniet je van je vrije tijd in het groen.

Om groeiend Diemen bereikbaar te houden, investeren we in mobiliteit. Te denken valt aan de nieuwe IJmeerlijn richting IJburg en Almere met eventuele nieuwe stations in Diemen-noord en bij Plantage de Sniep. Ook het doortrekken van tramlijn 19 richting Amsterdam Zuidoost en hubs voor deelauto’s dragen bij aan een goede bereikbaarheid.