Duurzame koploper

In de toekomst kiest de gemeente Diemen voor het klimaat. Dit betekent dat Diemen niet bijdraagt aan klimaatverandering. Een groot deel van de woningen is geïsoleerd en van het gas afgegaan. Daarnaast maken we gebruik van duurzame energie door zon en wind. Afval bestaat in 2050 niet meer doordat we grondstoffen optimaal hergebruiken. 

In de tuinen van Diemenaren en Diemenezen, in de openbare ruimte, op pleinen en daken is er meer ruimte voor waterberging en groen, met meer biodiversiteit vlak bij huis. Dit betekent dat er meer verscheidenheid aan onder andere planten en dieren is. Het Diemerbos wordt het grootste natte klimaatbos van Nederland, waardoor er nieuwe bossen en meer variatie kan ontstaan. Natuuractiviteiten zoals het spotten van otters en excursies naar zoeken naar ringslangen, zijn hier denkbaar. 

In 2040 zijn er voldoende plekken om je auto op te laden met elektriciteit of waterstof. Het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en het openbaar vervoer is een gewoonte geworden van veel Diemenaren en Diemenezen.