Groen en Gezond

In 2040 heeft Diemen een gezonde leefomgeving. Dit houdt in dat deze veilig, groen en uitnodigend is om te  spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. Iedereen heeft een groene en koele plek op loopafstand in de buurt. 

De kwaliteit van bestaande parken en het groen is verbeterd. Routes zijn versterkt met sport, kunst, cultuur, historie en spelen. Ook zijn er beschutte groene schoolpleinen en groene plekken om buitenonderwijs te geven. Bij de Diem zijn verschillende vormen van waterrecreatie zoals kanoverhuur en zwemstrandjes en -steigers. Aan het IJmeer is ruimte voor een recreatiehaven. 

Wandelen en fietsen wordt aantrekkelijker, dankzij mooie, veilige en snelle routes en paden door de gemeente heen. Ook het openbaar vervoer wordt toegankelijker gemaakt door verbindingen tussen haltes en bestemmingen te verbeteren. In grote delen van Diemen is de auto te gast. Op de snelwegen is er een maximumsnelheid van 80km per uur, waardoor geluidshinder en luchtvervuiling aanzienlijk zijn verminderd.