Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Sociale woningbouw locatie Buitenlust

Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen. Er wordt gekeken of er in Buitenlust een appartementengebouw met ongeveer 40 woningen kan komen.

Update 7 december 2020: Bekijk hier de uitslag van de online raadpleging.

De online raadpleging over de ontwerpmodellen voor de voorgenomen bouw van ongeveer 40 sociale huurwoningen in Buitenlust vond plaats van 28 september tot en met 1 november. Hiervoor stuurden we aan alle bewoners in Buitenlust een uitnodiging per post. In totaal namen 62 mensen hieraan deel. Bekijk hier de resultaten  van de online raadpleging en de brief  die hierover is gestuurd naar de bewoners van Buitenlust.

Update 12 oktober: reactietermijn online raadpleging verlengd en extra kijkavond

De reactietermijn voor de online raadpleging op www.socialewoningbouwdiemen.nl is verlengd tot 1 november 2020. Ook wordt er voor mensen die niet digitaal kunnen reageren nog een extra kijkavond georganiseerd op donderdag 22 oktober van 17.30 – 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van de werkgroep Groen. Op 12 oktober is hierover een brief gestuurd naar alle bewoners van Buitenlust.

Update september 2020: online raadpleging

Door de huidige coronacrisis heeft het college van b en w besloten om na de zomer nog geen informatie - en inloopbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor in de plaats komt er een online raadpleging over het conceptplan nieuwbouw Buitenlust. Meer informatie over de nieuwbouw in Buitenlust staat op https://socialewoningbouwdiemen.nl/buitenlust/

Op deze website worden drie modellen toegelicht en vindt u een video over de bouwplannen. Bewoners kunnen hier tot en met maandag 12 oktober 2020 hun reactie geven. Met deze reacties maken de gemeente en Rochdale een conceptplan. Dit presenteren zij eind november 2020 aan de bewoners. Daarna gaat dit conceptplan naar het college van b en w en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan op basis van het conceptplan en de opmerkingen van de buurt een besluit om wel of niet te bouwen in Buitenlust. 

Lees ook de bewonersbrief die is gestuurd naar alle bewoners van Buitenlust.

Update 6 mei 2020

Gemeente Diemen en woningbouwcorporatie Rochdale hebben drie ontwerpvarianten gemaakt voor de woningbouw in Buitenlust. Door de geldende coronamaatregelen is het niet toegestaan om deze ontwerpen met de bewoners te bespreken in een fysieke bijeenkomst. Het college van b en w heeft de bewoners op 29 april via een brief laten weten dat het streven erop gericht is om in september opnieuw te proberen een fysieke bijeenkomst te houden. Als de coronamaatregelen voor groepsbijeenkomsten ook in september nog aanhouden, dan overweegt het college om de ontwerpen online te presenteren. 

U leest hier de brief met uitnodiging inloopavond maart 2020 en de brief met uitstel bewonersavond 29 april.

Update december 2019

College van B en W besluit tot aanpassing participatieproces Buitenlust

Het college van B en W heeft besloten om het participatieproces voor Buitenlust tijdens de ontwerpfase aan te passen. Het college heeft dit op 19 december 2019 in een brief aan de bewoners van Buitenlust laten weten en uitgelegd wat de afweging is geweest. Het college begrijpt dat de werkgroep Groen niet kan meewerken aan een participatieproces terwijl het tegen de bouw van sociale woningen blijft. De gemeente Diemen vindt de bouw van nieuwe sociale huurwoningen belangrijk. Het tekort aan deze woningen is groot en de wachttijden zijn enorm. Het college vindt het schrijnend dat zelfs huishoudens met een urgentieverklaring soms meer dan een jaar moeten wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom heeft het college op 17 december besloten om te starten met de ontwerpfase voor Buitenlust en de bewonersparticipatie anders in te richten. Het college geeft woningbouwvereniging Rochdale en ambtenaren van de gemeente Diemen opdracht om een schetsplan te ontwikkelen voor zowel de bouw als de inrichting van de omgeving. Bewoners, ook die tegen de bouw van woningen zijn, kunnen een inbreng hebben op deze plannen in twee bewonersbijeenkomsten. Vervolgens kunnen college en gemeenteraad een goede afweging maken of er gebouwd gaat worden in Buitenlust.

U kunt ook de brief lezen van 19 december.

Onderzoek

Buitenlust is één van de aangewezen locaties. Op deze locatie heeft de gemeente het voornemen om circa 40 sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente Diemen heeft onderzoek laten doen naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen op deze locatie.

U kunt de volgende onderzoeksrapporten lezen, te weten:

Akoestische verkenning Buitenlust

Haalbaarheidsonderzoek

Parkeeronderzoek Buitenlust

Contact

Als u vragen, suggesties, ideeën heeft voor de gemeente over Buitenlust, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl. Vermeld bij het onderwerp het zaaknummer 2019-048268.