Meest gestelde vragen Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat merken inwoners van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Burgerparticipatie is meegenomen in de nieuwe omgevingswet. Dit zorgt ervoor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat is het Omgevingsloket?

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten (OLO) en de website www.ruimtelijkeplannen.nl  Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. In het Omgevingsloket vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving. U kunt hier checken of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. En of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. En checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.

Waar vind ik het nieuwe Omgevingsloket?
Wat valt er niet onder de Omgevingswet? 

Naast de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers nog meer aanvragen doen bij de gemeente. Denk aan het organiseren van een evenement, maar ook het aanvragen van een exploitatievergunning om een koffietentje te starten. Onderwerpen die te maken hebben met de thema's evenementen, horeca en de verhuur van een woning worden niet geregeld onder de Omgevingswet. Deze thema's regelen de gemeenten met e-formulieren, die op de website staan. 

Hoe kan ik een vraag, opmerking of probleem melden over het Omgevingsloket?

Heeft u een vraag of opmerking over het Omgevingsloket? Of heeft u problemen met het Omgevingsloket? Ga dan naar het helpcentrum. Komt u er echt niet uit? Stuur dan een e-mail naar: info@diemen.nl 

Kan ik bezwaar maken tegen een besluit over mijn vergunningaanvraag?

Binnen zes weken nadat een besluit genomen is over uw vergunningaanvraag, kunt u bezwaar maken. Ook anderen, zoals belanghebbenden, mogen die periode gebruiken om bezwaar te maken. Daarom wordt u aangeraden om pas na deze zes weken te beginnen met uw werkzaamheden. 

Welke berichten ontvang ik nadat ik een aanvraag heb ingediend?

Wanneer u een aanvraag heeft ingediend via het Omgevingsloket, ontvangt u berichten over uw aanvraag van de overheid die uw aanvraag behandelt. In sommige gevallen krijgt u ook een ontvangstbevestiging van het Omgevingsloket.
De overheid die uw aanvraag behandelt bepaalt zelf hoe ze berichten naar u stuurt. Ze kunnen u bijvoorbeeld mailen, een brief sturen of berichten sturen via de Berichtenbox van ‘Mijn Overheid’.

Wanneer u bent ingelogd met DigiD en gebruik maakt van de Berichtenbox van ‘Mijn Overheid’, ontvangt u in die Berichtenbox een ontvangstbevestiging van het Omgevingsloket. Ook als u wijzigingen doet, krijgt u bericht in de Berichtenbox. Indien u geen gebruik maakt van de Berichtenbox, kunt u na het indienen van uw aanvraag, onderaan de pagina een PDF-bestand van uw aanvraag downloaden.

Wat is Regels op de kaart?

Regels op de kaart is een onderdeel van het Omgevingsloket en vervangt ruimtelijkeplannen.nl. Regels op de kaart is ontwikkeld ter ondersteuning van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de wetten voor de leefomgeving samengevoegd en gemoderniseerd. Daaronder valt ook de oude Wet ruimtelijke ordening.

Ruimtelijkeplannen.nl bestaat al sinds 2010. U vindt er nu nog bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk. Deze zijn digitaal beschikbaar gesteld vanwege de Wet ruimtelijke ordening. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet publiceert de overheid geen bestemmingsplannen meer op ruimtelijkeplannen.nl. Bestaande plannen blijven wel beschikbaar.