Aanvragen fonds ‘Diemen veert op’

De gemeente Diemen heeft een fonds in het leven geroepen om Diemense verenigingen en evenementenorganisatoren te stimuleren om na corona weer activiteiten te organiseren voor de inwoners. Dit fonds ‘Diemen veert op' is bedoeld om na de moeilijke coronaperiode een steun in de rug geven bij de herstart. Met bijdragen uit het fonds kunnen de clubs en vrijwilligers zo de draad weer goed oppakken wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn.

Het fonds staat open voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Zij kunnen plannen indienen om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met inwoners van Diemen te versterken. Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. dhr. F. Put, Postbus 191, 1110 AD DIEMEN. De aanvraag moet tenminste twee weken voor de geplande activiteit en samen met een begroting van de activiteit ingediend worden. Het fonds loopt vooralsnog tot 1 maart 2022. Daarna wordt bekeken of voortzetting nodig is.

De gemeente toetst de aanvragen en stelt bij positieve beoordeling een bedrag van maximaal €10.000 beschikbaar. Het regiem van de Algemene Subsidieverordening Diemen 2018 is van toepassing en er kan verantwoording van besteding worden gevraagd.