Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040068