Burgerlijk wetboek boek 1

Wet artikel nummer : Titel 4, afdeling 4, artikel 19k

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/#Boek1_Titeldeel4_Afdeling4_Artikel19k