Burgerlijk wetboek boek 1

Wet artikel nummer : 19i

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel4/Afdeling4/Artikel19i/