Regeling plankosten exploitatieplan (vervallen 01-01-2024)

Wet artikel nummer : 8

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039155/2017-04-01#Artikel8