Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (vervallen 01-07-2022)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044317